👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Fyrklövern Naturvetenskap 2021/2022

Skapad 2022-04-06 07:42 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Detta är en planering över hur vi avser att arbeta för att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda barnen möjlighet att möta och utforska naturvetenskapen i olika situationer under hela året.
Förskola
Detta är en planering över hur vi avser att arbeta för att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda barnen möjlighet att möta och utforska naturvetenskapen i olika situationer under hela året.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

Tema: Vem är jag? -Naturvetenskap

Tidsperiod: Ht 2021- vt 2022

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Fyrklövern

Barnens ålder:1-4 år

År och datum:

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Naturvetenskapen olika delar så som 

Biologi, Fysik, Kemi, Geovetenskap, Astronomi, Medicin, Hållbarhet

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill att barnen och vi pedagoger tillsammans ska utveckla ett hållbart förhållningssätt till varandra, vår miljö och till vårt material (social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet)

- Utveckla förmågan att undersöka reflekterar och analysera.

- Lyssna, Återberätta och ställa frågor

- Rörelseglädje 

- Lära sig om växter och djur som barnen visar intresse för  

- Lust fyllt lärande för att bevara nyfikenheten

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Marie är ansvarig för

- att naturvetenskapens alla delar finns tillgängliga i miljöerna. 

- att alla barn blir erbjuden och att alla barn blir erbjudna och lockade och nyfikna på naturvetenskapen. 


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom bilder i verksamheten och göra barnen delaktiga i unikum. 

Planeringen upprättad av:

Marie Landin

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18