👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden!

Skapad 2022-04-06 09:54 i Frötuna skola Norrtälje
Pedagogisk planering för vikingatiden i åk 4
Grundskola 4 Kemi Teknik Historia Bild Religionskunskap Samhällskunskap Fysik Svenska
Nu ska vi vi lära oss om vikingatiden! Ni kommer att få uppleva känslan att leva under vikingatiden genom att skapa en egen karaktär som är en äkta viking. För att kunna göra det måste vi ta reda på vilka dessa s.k. fruktade nordbor var. Hur levde man och hur såg kulturen ut? Vilken världsbild hade vikingarna och vilka gudar tillbad de? Var åkte man på sina resor och var det verkligen så att alla var plundringståg?

Innehåll

Tidsperiod

 •  VT 22

 

Förmågor

Resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder

Använder historiska begrepp

 

 

Övergripande mål och riktlinjer

Historiskt perspektiv: Hur har vikingatiden påverkat vårt sätt att tänka idag?

Etiskt perspektiv: Hur kändes det att leva som viking jämfört med att leva idag? Vad innebär det att vara träl och inte ha någon frihet? Hur var makten fördelad mellan kvinnor och män? Varför fick endast de som dog i strid komma till Asgård och slippa helvetet?

Värdegrundskompetenser: ”… stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.”

Elevers inkludering och deltagande: Eleverna ska vara med och bestämma/önska vilket innehåll av vikingatiden som ska fokuseras på. Dessutom får de bestämma på vilket sätt de ska lära sig.

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Resonera om vad som gjorde att människorna levde och tänkte som de gjorde under vikingatiden.

Beskriva likheter och skillnader mellan att leva då och leva nu, se fördelar och nackdelar.

Resonera om hur vikingatiden har påverkat dagens samhälle.

Använda historiska begrepp såsom: runor, plundra, vikingar, asagudar, vikingafärder, trälar, hövding, husmor, jämställdhet osv.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Formativ

 • Din bild och text om skapelseberättelsen
 • Diskussioner under genomgångar, deltagandet i frågesporter (t.ex. kahoot)
 • Runskrift - Göra en runsten - delta i diskussioner kring runskrift

 Summativ

 • Avslutande uppgift om vikingatiden 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

I slutuppgiften fokuserar vi på tre områden:

 • Livet i vikingabyn
 • Du kommer att lära dig om vikingar! 
 • Skapelseberättelsen - rita och diskutera.
 • Hur var det att leva på vikingatiden? Vilka yrken fanns? Vad gjorde man? Vad åt man? - Titta på filmer och diskutera.
 • Tro
 • Gudar - Läsa om tillsammans, diskutera och berätta vilken gud du tillber.
  Resor
 • Plundringståg eller upptäcktsresor.
 • Skeppens konstruktion, husets konstruktion
 • Besöka Vikingbyn
 • Leka vikingalekar
 • Skriva faktatexter
 • Skriva berättande text - mitt liv som viking. 

 

 

Uppgifter

 • Diagnos vikingatiden

 • Diagnos vikingatiden

 • Drakskeppet kap 22-23

 • Drakskeppet kap 20-21

 • Drakskeppet kap 18-19

 • Drakskeppet kap 16-17

 • Drakskeppet kap 14-15

 • Drakskeppet 12-13

 • Drakskeppet kap 10-11

 • Drakskeppet kap 6-7 och 8-9

 • Fördjupningsuppgift Vikingarnas vardag

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6

Matriser

Hi Fy Re Sv Sh Tk Bl Ke
Matris Historia - Vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tidsperioder
Du når inte riktigt målet än, kämpa på!
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Orsaker och konsekvenser
Du når inte riktigt målet än, kämpa på!
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Spår av historien
Koppling mellan dåtid och nutid
Du når inte riktigt målet än, kämpa på!
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Historiska begrepp
Du når inte riktigt målet än, kämpa på!
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.