👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk5

Skapad 2022-04-07 00:47 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under en period kommer vi att jobba med tal (positiva, negativa, bråk och decimal), i denna planeringen sammanfattas momenten som är i fokus och förmågorna som utvecklas och bedöms.

Innehåll

   Matematik - ÅK5

 

Arbetsområden och momenten vi kommer att jobba med:

Tal:

 • Kort division (enkel och med minnessiffra)
 • Multiplikationsuppställning 
 • Räkna enligt prioriteringsregeln 
 • Negativa tal (peka ut talen på tallinje och räkna temperaturskillnad)

 

Bråktal och decimaltal: 

 • Skriva bråktal till en figur (hur stor del av figuren är målad, t.ex.)
 • Jämföra Bråk (störst och minst)
 • Storleksordna bråk
 • Räkna ut en viss del av ett antal (t.ex. två femtedelar av 25).
 • Skriva bråk med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal 

 

Problemuppgifter/ textuppgifter som berör ovanstående områden/moment 

 

Förmågor som utvecklas och bedöms:

1. Lösa matematiska problem med hjälp av olika matematiska strategier och metoder:

Detta visar du genom att:

Använda dig av hållbara och effektiva strategier och metoder när du räknar ut matematiska problem.

 

2. Använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen:

      Detta visar du genom att:

Förstå vad som menas med olika matematiska begrepp och kunna tillämpa de i dina beräkningar (t.ex. att räkna ut summan av termerna 2300 och 100, vad som menas med prioriteringsregeln, sambandet mellan multiplikation och division mm).

 

3. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

   Detta visar du genom att:

 Räkna med relevant och effektiv metod för givna uppgifter. 

(T.ex: räknar du med upprepad addition eller multiplikation mm).

 

4. Föra och följa matematiska resonemang:

 Detta visar du genom att:

 • Använda strategier för att kunna lösa flerstegsuppgifter i problemlösning
 • Aktivt delta i diskussioner samt muntligt redovisa uppgifter i problemlösning.

5. Använda dig utav matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser:

Detta visar du genom att:

Förklara hur löser matematiska uppgifter genom tydliga uträkningar.