👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidoch diagram

Skapad 2022-04-07 15:32 i Oxledsskolan F-6 Partille
Alfa kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområde kommer du få arbeta med tid och diagram.

Innehåll

Planeringens innehåll

När du har jobbat med detta kapitel ska du kunna:

 • olika enheter för tid, t.ex. sekunder, minuter, timmar, dygn, månader och år.
 • avläsa den digitala och den analoga klockan.
 • räkna ut hur lång tid det är mellan olika klockslag.
 • läsa av stapeldiagram och linjediagram.

 

Ord/begrepp att kunna: 

år, vecka, dygn, kvart, timme, minut, stapeldiagram och linjediagram

Arbetsformer:

Vi inleder varje vecka med att arbeta tillsammans i klassen. Vi lyfter matematiska problem som ni får diskutera tillsammans med lärkompisen och i grupp vid borden. På tavlan lyfter vi era tankar och lösningar utifrån problemet. Vilka lösningar är korrekta? Vilka uträkningar blir tydliga att förstå? Vilket sätt tycker du är effektivast att tänka på? Genom att ta del av varandras tankar kommer vi på nya sätt att tänka, ta oss an problemet. Vi får förhoppningsvis en djupare förståelse av delarna. När vi gjort detta gör vi färdighetsträningen med hjälp av matematikboken.

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

På egen hand behärska målen som står högst upp i denna planering.

 

Bedömning sker exempelvis: 

- löpande under lektionerna t.e.x. vid muntliga redovisningar, aktivt deltagande vid genomgångar osv

- vid skriftliga exit tickets. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6