👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårtecken

Skapad 2022-04-07 17:56 i Förskolan Linnéan Tierp
Förskola
Nu har naturen ute börja förändras och med hjälp av våra sinnen upptäcker vi olika vårtecken.

Innehåll

Sinnesförnimmelser i naturen

Syftet med temat är att bli medveten om att det finns trevliga och spännande saker man hitta och uppleva i naturen.

Vi upplever att barnen behöver påminnas om hur positivt det är att leka fri samt styrd lek utomhus utanför gården. Syftet är att de ska få möjlighet att leka med olika kompisar i oorganiserad utemiljö och upptäcka allt positivt man kan uppleva i naturen med alla sinnen.

Vi vill skapa positiva minnen av naturen och att vistas utomhus, det går att hitta något positivt för alla sina sinnen när man vistas ute i naturen, det är gratis och man kan bjudas på fina upplevelser. 

 

 

Mål/ Målkriterier

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om vad man kan upptäcka i naturen på våren.
Vi vill ge barnen ökad kunskap om vad djuren och naturen omkring oss heter.
Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla sin blick och känsla för vad man kan finna i naturen genom sina sinnen, bli detektiver.

Målkriterie: Utveckling pågår när varje barn får möjlighet att prova sina olika sinnen för att upptäcka naturen på ett lustfyllt sätt. 

Utveckling pågår när varje barn får möjlighet att lära sig namn och utseende på olika växter. 

 

Aktivitet och Metod: 

Vi ska gå till skogen.
 Vi ska använda våra sinnen och leta efter vårtecken, t ex tibast, lyssna efter fågelsång mm.

Hur ska vi göra?
Vi går till Sätravallen och lyssnar efter ljud, känner på marken, luktar på blommor, letar efter färger och ev smakar. Vi använder färdiga bilder av färger som de får leta efter. 

Genom att vara i mindre grupp när de får i uppdrag att lyssna efter vårljud, titta efter olika naturfärger, upptäcka och känna på olika naturmaterial, lukta efter olika lukter (luktviol) samt ev smaka på granskott eller harsyra. 
När vi är färdiga med de planerade aktiviteterna finns det tid till fri lek och egna upptäckter och reflektioner.

Vi kommer att gå till skogen vid motionsspåret tillsammans, Matilda och jag, med våra två grupper på onsdags förmiddagar. Vi försöker komma iväg klockan 09.00 eller när alla barn och personal har kommit. Vi går tillbaka till klockan 10.20 för att inte missa samling, dukning och rast.

Först och främst i fyra veckor på onsdagar så alla fyra grupperna har fått chansen att gå på utflykt till skogen. 

Vi går med två grupper i taget och samarbetar till viss del. 

Dokumentation

Här fyller du i vad som ska dokumenteras och hur aktiviteterna ska dokumenteras.

Vi dokumenterar genom att fotografera lite av det vi upplevt med våra sinnen och samtalat om. 

Vi har valt att fokusera på att dokumentera ur ett naturperspektiv. 

Jag har fotograferat det som går av barnens upptäckter (ej flygplan som vi hört, eller ljudet av en förbiåkande bil). 

Koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering.

Vi har dokumenterat: lila luktviol, prassliga löv, syrlig harsyra, mjukt gräs, blå scilla. 

 

Analys, utvärdering och reflektion:

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

 

Hur blev det?

Hur gick det?

Några var oroliga för att bli anfallna av myror och tordes inte stå så nära att de kunde se. De var duktiga och gick eller sprang en lång bit av spåret. När det blev fri lek visste de inte vad de skulle göra utan stod och väntade nere vid staketet i stället för att ge sig hän i leken. 
Två andra grupper deltog glatt i sinnesövningarna och ville ha flera uppdrag och letade själva reda på nya färger och smaker, en vände på stockar och stenar för att se vad som fanns under; myror, maskar, sniglar och gråsuggor.

Ett barn ville inte gå till Sätravallen om vi inte skulle spela fotboll, annars var det meningslöst att gå dit. När vi kom dit vi skulle och satte oss på sittunderlagen och började med att lyssna, känna och titta och han såg blommorna som växte där blev han strålande glad, han konstaterade att han älskar blommor också, inte bara sport och idrott. När vi sen tittade på hur blommorna såg ut och jag berättade vad de hette som de inte kunde namnet på så var det dåliga humöret som bortblåst och när vi kom till lukt och luktviolerna provades strålade han av glädje. 

De andra barnen har tyckt att det är spännande att lyssna och de har hört mycket olika ljud, känt olika på marken och (en sko, gräs), kyla, värme, mjukt, hårt, torrt och blött. Granskotten hade äntligen börjat växa när jag gick med den sista gruppen och de fick smaka och konstatera att de är sura, tidigare har vi letat upp harsyra på en annan plats. Vi har även sett fjärilar och grönsnabbvinge och citronfjäril är det många i gruppen som känner igen nu.   

Varför blev det så? 
När vi gick med den första gruppen hann vi inte ha fri lek så länge och de tog inte så mycket egna initiativ till lek, det tog längre tid än planerat att hitta blommande tibast. Vi pratade inte så ingående om sinnena då och jag planerar att gå till skogen igen så länge det går. Olika grupper har fokuserat på olika sinnen efter respons och intresse.

Tror att det var för att de inte var vana att leka fritt i skogen. 

Vad fångade barnens intresse?

Fjärilar och blommor, färger, känsel samt att söka efter olika vårtecken. 

Hur går vi vidare?

Vi fortsätter att gå till skogen med en ny grupp varje vecka, tillsammans med Matilda för att finnas tillhands om något händer.

Vilka svårigheter stötte vi på?

Några barn var rädda för myror och verkade ovana att vistas i naturen.

Hur har vi jobbat med läroplanen?

Vi har aktivt försökt få barnen att själva upptäcka samt visa barnen olika vårtecken som man kan finna i naturen nu. De fick även chans att upptäcka vad som händer när en blåsippa hamnar i en myrstack. (den byter färg av myrsyran). Hur små nagelörtens blommor är. 

Har vi uppnått de mål vi satte upp?

Ja gott och väl. 

Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål?

Vi har gjort barnen mer medvetna om vad man kan finna, lukta, känna och höra ute nu.

Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?

Alla kan inte allt med några kom ihåg vad växterna och fjärilen hette, om de glömmer kanske de kommer ihåg lättare nästa gång vi är ute i naturen. 

Vad tycker/upplevde barnen?

Att myror är läskigt och luktar illa, att tibast luktar gott och är giftigt, att nagelörten är liten och svår att upptäcka. 
Vad många olika färger det går att hitta i naturen nu, samt att granbarr smakar surt.

Vad har vi lärt oss?

Att de är ovana att leka ute fritt och behöver få tillfälle att göra det flera gånger för att kunna njuta av det samt att de troligen behöver mera obokad tid så de kan ge sig hän bättre i leken. 

Vad behöver vi utveckla/förändra?

Förlänga lektiden. 

Vilka lärdomar tar vi med oss?

Det var ljuvligt och fanns massor att upptäcka, barnen klagade inte trots att de var ovana att gå så långt, de uppskattade även att upptäcka och utforska andra djur och växter än vi brukar finna på gården.

De andra i personalgruppen har givit feedback och berättat att barnen återberättat om sinnena, egna reflektioner samt vad jag berättat om. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18