👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- fjärilars liv

Skapad 2022-04-11 14:12 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Under de kommande veckorna ska du arbeta med arbetsområdet Fjärilars liv. Det handlar om hur fjärilar utvecklas, är uppbyggda och lever.

Innehåll

Vecka: 16-21

 

Vad kommer vi att jobba med?

I temat Fjärilars liv kommer du att följa utvecklingen från larv till fjäril hos tistelfjärilen. Du kommer att få en uppfattning om begreppet livscykel och vidareutvecklar din förmåga att observera och göra anteckningar. Genom att studera fjärilens utveckling utökar du även din förståelse för fjärilen som insekt.

 

Hur ska vi arbeta?

 • observera och dokumentera fjärilens livscykel
 • göra enkla undersökningar
 • samtala och diskutera
 • läsa, skriva och se på film

 

Hur ska vi bedöma målen?

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Du känner till fjärilens livscykel.
 • Du känner till hur fjärilen anpassar sig efter olika årstider.
 • Du förstår en enkel näringskedja.
 • Du dokumenterar de undersökningar vi gör i klassen. 

 

Timplan

Vecka:

Lektion 1:

Lektion 2:

16

Intro: Vad vet du om fjärilar?

Uppdrag 1:

Hur utvecklas larvar?

 

17

Uppdrag 2:

Undersök larver och dess mat

 

Uppdrag 3:

Vad behöver larver?

18

Uppdrag 4:

 Larvens delar

Uppdrag 5:

Hur växer larver?

 

19

Uppdrag 6:

Larven spinnerUppdrag 7:

Larven blir en puppa

20

Uppdrag 8:

PuppanUppdrag 9:

Från puppa till fjäril

21

Uppdrag 10:

Fjärilens kroppsdelar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NTA- fjärilars liv

Rubrik 1

Uppnår inte godtagbar kunskapsnivå
Uppnår godtagbar kunskapsnivå
Uppnår mer än godtagbar kunskapsnivå
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
Med hjälp och stöd av en pedagog kan eleven känna igen fjärilens livscykel och anpassningar till olika årstider
Eleven kan känna igen fjärilens livscykel och anpassningar till olika årstider.