👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delprov C – Writing – skriftlig produktion och interaktion

Skapad 2022-04-13 13:18 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll.

Matriser

En
Nationellt prov läsår 2021/22, Kunskapskrav i Engelska

Bedömning delprov C

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra
enstaka enkla förbättringar
enkla förbättringar
enkla förbättringar
I skriftliga interkation kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Dessutom kan eleven välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Bedömning av skriftligt produktion och interaktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Bedömningsfaktorer - Innehåll
- begripligt och tydlighet - fyllighet och variation - olika exempel och perspektiv - sammanhang och struktur - anpassning till syfte, mottagare och situation
Språk och uttrycksförmåga
- flöde (flyt och ledighet) - omfång, variation, tydlighet och säkerhet - vokabulär, fraseologi, idiomatik och textbindning - anpassning till syfte, mottagare och situation
Struktur och uttrycksförmåga
- meningsbyggnad - omformuleringar - grammatiska strukturer - stavning och interpunktion