👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2022-04-17 11:21 i Sagaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 6 Geografi
Vi ska arbeta med Europa. Vi ska lära oss om Europas klimat, befolkning och hur naturen ser ut i de olika områdena. Vi ska även lära oss om de olika regionerna i Europa samt de länderna som finns i varje region och deras huvudstäder samt skog, sjöar, berg, floder. En av uppgifterna är att göra en PP om ett europiskt land som ska även redovisas.

Innehåll

Arbetsområde: Europa 

 

Tid: 16- 21

 

Begrepp:

( världsdel, kontinent, befolkning, glesbefolkning, tätt befolkning, floder, sjöar, regnskog, barrskog, betesmark, odling, tundra, glaciär, vattendrag, avlagring, transportera)

Hur ska vi arbeta med arbetsområdet: 

·       Genomgångar, klassdiskussioner enligt EPA modellen

·       Läser fakta texter ur PULS boken samt på hemsidan ne.se

·       Filmer  samt PP

·       Söker information på nätet

 

Hur du får visa vad du kan (bedömningsuppgift): 

 

·Att kunna europiska länderna och deras huvudstäder.

Att kunna placera de olika vatten, floder, berg i Europa på karta.

Att kunna de olika natur resurserna som finns i Europa ( pararbete) 

Att ta reda på orsaker och konsekvenser kring befolkningsfördelning i Europa. ( pararbete)

      Individuellt skriftligt arbete om ett land i Europa.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Mall pedagogisk planering

Delmål 1
Europiska länder och deras huvudstäder
Delmål 2
vatten, floder, berg och berg kedjor i Europa
Delmål 3
Naturresurserna i Europa
Delmål 4
Befolkningsfördelning I Europa
Ny nivå
ett land i Europa
Delmål till arbetsområdet:
Skriv här vad delmål 1 är Jag kan de länderna som ligger i Europa och deras huvudstäder på kartan
Skriv här Jag kan de vatten, floder och berg som ligger i Europa på kartan
Skriv här Jag kan de olika naturresurserna i Europa
Skriv här Jag kan orsaker kring Varför människor bor där de bor och befolknings fördelning I Europa samt konsekvenser.
Jag kan skriva om ett land I Europa
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Aktivitet -filmer om de olika regionerna i Europa och deras huvudstäder att träna på de på hemsidan seterra att sätta de på en blind karta
Aktivitet -filmer att träna på de på hemsidan seterra att sätta de på en blind karta
Aktivitet par arbete om resurserna att redovisa sitt svar på tankekarta.
Aktivitet film analysmodellen kring befolkningsfördelning par och klass diskussion
tydlig instruktioner om att skriva om ett land i Europa. PP om landet