👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning

Skapad 2022-04-18 12:56 i Fröknegårdskolan H Kristianstad
Tema om världens befolkning som utgår ifrån det digitala läromedlet Clio online
Grundskola 9 Geografi
Du är en av jordens sju miljarder invånare. Sju miljarder som beräknas vara tio i slutet av detta århundrade. Jordens befolkning växer, men våra resurser är inte oändliga. Är jorden överbefolkad och vad innebär det för oss?

Innehåll

 

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få kunskap om hur jordens befolkning är fördelad och varför den är fördelad på det sättet. Du får kännedom om begrepp som hör till området och lär dig göra analyser, utifrån till exempel befolkningspyramider. Du får också möjlighet att diskutera sambanden mellan befolkningstäthet och naturresurser, klimat och fattigdom. I undervisningen kommer du också få möjlighet att utveckla dina kunskaper om världsdelarnas namngeografi, beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Lärandemål

 • Ord och begrepp som behövs för att arbeta med befolknings- och fattigdomsfrågor
 • Jordens befolkning ökar i snabb takt.  Hur har det sett ut historiskt och vad beror det på?
 • Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet?
 •  Vad finns det för orsaker och konsekvenser av en ojämn befolkningsfördelning?
 • Varför flyttar människor, mellan länder och från landsbygd till städer?
 • Kommer jordens naturresurser att räcka till för en ökande befolkning?
 • Hur arbetar man med geografiska data, t.ex. ett befolkningsdiagram?
 • Kunskaper om världsdelarnas namngeografi, läge och storleksrelationer

 

Bedömning

 • Muntligt deltagande i diskussioner
 • Observationer i samband med aktiviteter, enskilt och i grupp
 • Skriftliga uppgifter, t ex i form av läxförhör och quiz 
 • Uppföljning/Delprov i slutet av arbetsområdet

 

Uppgifter

 • Kompletteringsuppgift: Namngeografi

 • Uppföljning/Prov

Matriser

Ge
Kunskapskrav: Världens befolkning

F (insats krävs)
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Namngeografi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.