Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2012-06-09 15:04 i Hannaskolan Grundskolor
Hur stort är universum? Hur gammalt? Vad är Big bang? Det är några av de frågor vi ska börja prata om i år 7.
Grundskola 7 Fysik

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Du ska

 • kunna beskriva den geocentriska- och heliocentriska världsbilden.
 • känna till hur vetenskapen tror att vårt solsystem blev till.
 • kunna beskriva i vilka riktningar jorden rör sig.
 • kunna beskriva följande himlakroppar: planeter, kometer, asteroider, meteorider, meteorer och meteoriter.
 • kunna förklara hur månen ger upphov till ebb och flod.

Arbetssätt

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

 • Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor, komma med egna tankar och föra diskussionen vidare.
 • Laborationer i halvklass.
 • Film
 • Ett individuellt fördjupningsarbete.

Bedömning

Kunskaper visas muntligt, skriftligt och praktiskt vid diskussioner, frågeställningar, laborationer och fördjupningsarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Baskunskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda ett naturvetenskapligt arbetssätt
Ställa enkla frågor till arbetsområdet universum.
Genomföra experiment utifrån givna instruktioner. Redovisar sina resultat.
Ställer frågor som ligger till grund för det fortsatta arbetet.
Tolkar resultat och drar egna slutsatser.
Kommunicera
Beskriver och förklarar med ord och/eller bilder.
Ställer frågor om ämnet utifrån egna erfarenheter.
Beskriver och förklarar nya begrepp och symboler.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt.
Ny aspekt
Argumentera och kritiskt granska
Framför sin åsikt utan att kunna motivera den.
Visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta.
Gör jämförelser och drar egna slutsatser med motivering.
Reflekterar och argumenterar för den egna åsikten.

Fy
Kunskapskrav fysik

Dessa förmågor har du visat under terminen

E
C
A
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: