👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarfritids utflykt/utedag

Skapad 2022-04-19 10:00 i Lövestad skola Sjöbo
Fritidshem
Sommarverksamheten har en stående punkt och det är att vi ska ha minst en utedag/utflykt per vecka under hela lovet.

Innehåll

Målfokus: Vad ska eleven lära sig, förmå och förstå?

 

Syfte: Eleven kommer att öka sin förmåga att befinna sig i olika miljöer och situationer, vad som är lämpligt beteende beroende på situation m.m. Utveckla sin förmåga att orientera sig i omvärlden, både fysiskt och socialt.

 

Mål: Eleven kommer utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande (lgr11).

 • Eleverna ska under sommaren få besöka någon plats som är utanför skolmiljön.
 • Eleverna ska pröva på olika aktiviteter för att hitta något de själva tycker om att göra. 
 • Eleverna ska få bekanta sig med vilket beteende som är lämpligt beroende på aktivitet. 

 

Elevernas intressen, initiativ och behov: Eleverna vi har i vårt fritidshem har behov av att få komma ut och göra saker som de inte brukar göra och röra sig i miljöer som för dem är nya. Elevgruppen är i grunden nyfiken på nya saker och har en vetgirighet som vi genom utflykter till olika mål kan stimulera. Elevgruppen har ett stort intresse för djur, natur, experiment och att uppleva nya saker.

 

Förståelse: Hur mycket olika aktiviteter och platser som finns runt om kring i samhället som man kan besöka och göra saker på, som i sin tur kan påverka individen positivt.

 

Förmågor: Vad som är lämpligt beteende beroende på vilka platser man besöker eller vilka situationer man befinner sig. Empatin mot varandra. 

 

Utvärdering: Hur vet vi att vi bidragit till elevernas lärande?

Kriterier: Vad ska utvärderas?

 • Utvärdering av målen
  • Göra ett google formulär med frågor till eleverna
   • Har du haft ett bra sommarlov på fritids?
   • Har du fått besöka någon plats utanför skolan på fritids under sommarlovet?
   • Har du fått pröva på aktiviteter som du inte har gjort innan?
   • Har du fått göra någon aktivitet du tyckte om och skulle vilja göra igen? I så fall vilken
   • Kan man göra likadant om man är på ett muséum som man kan göra på en lekplats?
  • Göra ett google formulär med frågor till det vuxna
   • Har eleverna uppskattat de aktiviteter vi har åkt iväg på under sommaren? Ge exempel på hur du har tagit reda på det.
   • Har vi erbjudit ett varierat innehåll i de aktiviteterna vi har gjort? Exempel.
   • Har eleverna kunnat anpassa sitt beteende utifrån de aktiviteter som vi erbjuder?
   • Hur har vi som personal underlättat detta för dem?
  • Föra en diskussion till hösten utifrån de formulärsvaren vi har fått in under/efter sommaren. Dokumentera detta.
  •  
 • Elevernas upplevelse utvärderas genom observationer kring hur de agerar under dagen samt intervjuer efteråt kring upplevelsen, till exempel i bussen efteråt.

Utvärderingssätt:

 • Google formulär
 • Observationer/intervjuer
 • Gruppdiskussion efter sommarlovet utifrån målen. 

Nuläge: Gruppintervjuer med eleverna kring om de har några förslag på vad de skulle vilja göra för utflykter/utedagar under sommarlovet. 

 

Aktivitetsplan: Hur ska vi genomföra området?

 • Vi ska under sommaren erbjuda eleverna minst en aktivitet utanför skolan per vecka.
 • Vi ska stötta eleverna i hur man ska bete sig beroende på var man är på utflykten. Bland annat med bildstöd.
 • Vi har god ekonomi till att till ex hyra en buss eller liknande för en större utflykt om vi vill.
 • Vara flexibla beroende på elevgrupp vad vi väljer att göra, prata med eleverna kring deras intressen och önskemål.

Aktiviteter:

 • Närmiljön; IP, Lekplatsen i Lövestad, Åsarna, Stadsparken i Tomelilla, Lekplatsen vid Möllers mosse och skateparken, GEO-catching, pokémonjakt (Pokémon Go).
 • Längre utflykter; Malmö Muséer och akvarium, Malmö reptilcenter, Kulturen i Lund, Ystad djurpark, Skånes djurpark, Havet, Fiska i verkasjön, Christinehof,
 • Lekplatser i samband med längre utflykter.
 • Aktiviteter som erbjuds i samband med "sommar i Sjöbo"

 

Lärandemiljö:

 • Vi ska göra lärandet tillgängligt för alla genom att använda bildstöd vid utedag, vår nyckelring. Behöver eventuellt kompletteras.
 • Gå ut med information i god tid till föräldrar kring vad som ska göras men även ha dialog med de eleverna som behöver förberedas innan det är dags.
 • Samma rutin innan och efter avfärd för igenkänning.
 • Prata någon dag innan eller under resan till utflykten med eleverna kring hur man bör agera beroende på vart vi ska och stötta dem i det under tiden vi är där.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Fritidshem
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Fritidshem  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Fritidshem  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fritidshem  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Fritidshem  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Fritidshem  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Fritidshem  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Fritidshem  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Fritidshem  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Fritidshem  -

Matriser

Sommarverksamhet utflykt/utedag

Nivå 1
Personalen har under sommaren sett till så att eleverna fått....
Nivå 2
Personalen har under sommaren sett till så att eleverna fått....
Nivå 3
Personalen har under sommaren sett till så att eleverna fått....
Aspekt 1
Eleverna ska under sommaren få besöka någon plats utanför skolmiljön
göra 1 eller fler utflykter i närområdet.
göra 3 eller fler utflykter varav minst 1 utanför närområdet
göra 6 eller fler utflykter varav minst 2 utanför närområdet
Ny aspekt
Eleverna ska pröva olika aktiviteter för att hitta något de själva tycker om att göra
uppleva olika aktiviteter men inga av dem var för eleverna nya eller hade ett innehåll som eleverna själva skulle kunna tänka sig att göra framöver utanför fritidstid.
uppleva olika aktiviteter och några av dem var för eleverna nya eller hade ett innehåll som eleverna själva skulle kunna tänka sig att göra framöver utanför fritidstid.
uppleva olika aktiviteter och många av dem var för eleverna nya eller hade ett innehåll som eleverna själva skulle kunna tänka sig att göra framöver utanför fritidstid.
Ny aspekt
Eleverna ska få bekanta sig med vilket beteende som är lämpligt beroende på aktivitet.
bristfällig vägledning i hur man beter sig på olika platser genom till ex tillsägningar och förbud mot att delta.
viss vägledning i hur man beter sig på olika platser genom t.ex. en introduktion men inte någon hjälp i genomförandet.
mycket vägledning i hur man beter sig på olika platser genom t.ex. en introduktion samt hjälp i genomförandet