👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik v.17-20

Skapad 2022-04-20 08:27 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Naturvetenskap och teknik

Innehåll

Samplanering för undervisning

 

Datum: 20/4-22

 

Varför

Läroplansmål

 

 

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

 

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Förmåga att utforska,  beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Var

(rum, plats, situation)

 

 

I förskolans olika miljöer ute och inne.

 

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

 

Undervisningen anpassas till de barn som ingår i gruppen. Pedagoger och barn reflekterar utifrån de gemensamma upplevelserna kring ett projekt, experiment, en utbildningsfilm eller innehållet i en bok.

 

Gruppindelningar och resursfördelning sker utifrån rådande förutsättningar.

 

Vi planerar för undervisningsstunder inom följande rubriker:

  • Fysikaliska fenomen som exempelvis statisk elektricitet, vattnets bärkraft, magnetism och friktion.
  • Vardagsteknik som exempelvis IKT, batterier - ficklampor, kylskåp, spis, torkskåp och vattnets väg till våra kranar.
  • Odling och kretslopp
  • Bygga och konstruera med olika material.
  • Djur, växter och natur 

När

Tid för genomförande

 

Under hela förskoledagen, i rutinsituationerna, i samlingar, i gruppindelningar och i spontana möten.

 

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 
Samtliga pedagoger ansvarar för genomförandet utifrån planeringen.

Reflektion

(gör ni vecka 4)

-Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

-Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

-Hur har barnens delaktighet sett ut?

Hur går vi vidare?

På samlingarna har vi fortsatt att genomföra olika experiment. Vi har utforskat att prova växternas förmåga att suga upp vatten genom att tydliggöra det med hjälp av karamellfärg och samtalat om detta med barnen. Då det blir en visuell tydlighet för barnen med karamellfärgen som sugs upp i stjälkar och blad så var det många av barnen som lade märke till detta och samtalade om detta. Vi har även utforskat vardagsteknik exempelvis genom hur en elvisp kan vispa äggvita och socker till hårt skum som sedan fick läggas in i ugnen och bli till maränger. Vi tog med dem till skogen för att mata myrorna med. Barnen har även odlat majskärnor i återvunna mjölkkartonger. Många av barnen har dragit slutledningar kring hur frön och kärnor kan växa upp och vad som krävs för att de ska kunna växa så som jord, vatten och solljus. Vi har besökt en lekpark och pratat om gungbrädans funktion med dess kraft och rörelse. Barnen har tillverkat "lavaflaskor" med matolja, vatten, brustablett och karamellfärg som vi kopplade till vilka ämnen som löser och blandar sig. Mycket av vår dokumentation har vi valt att lägga ut på Unikum under våra respektive lärloggar.