👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ Ma år 8 vt22 - PROCENT

Skapad 2022-04-20 15:07 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Procent finns överallt - i affärer, i tidningar, på TV. Många saker i vardagslivet mäts och jämförs i procent - hur mycket ett pris är nedsatt på rea, vad räntan blir på ett banklån eller hur effektiv en glödlampa är i procent av elektriciteten den omvandlar till ljus. Procent används till och med för att visa det rekommenderade dagliga intaget av vitaminer och andra näringsämnen i livsmedel.

Innehåll

Syfte

Du utvecklar dina kunskaper för att kunna använda matematiken i vardagen och därigenom tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematiska uttrycksformer. Även kunskaper gällande att formulera och lösa problem samt värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat ska ges möjlighet att utveckla.

Kursplanens mål: 

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Använda lämpliga strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

I detta arbetsområde tränar vi vår förmåga att:

 • Välja och använda effektiva metoder för att utföra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem (Metod)
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • Använda matematikens uttrycksformer i samtal, argumentation och beräkningar (Kommunikation)
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)
 • Förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen (Resonemang)

Till din hjälp

 • Planering för v. 17-21
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter/Startuppgifter/exittickets
 • Filmer
 • Självständigt arbete i Matte Direkt, kapitel 5, "Procent"
 • Problemlösning 
 • Extramaterial  (arbetsblad/övningsblad, MatteAppen)
 • Avstämningstest
 • ILT (ma-bok + Begreppafilmer)
 • Teams: lektionsinlägg, filmer, extramaterial etc.

  Du har olika alternativ att välja på när det kommer till uppgifter, se lärarens direktiv under lektionerna. Känns inte materialet som finns att tillgå rätt för dig? För svårt? För lätt? Inte tillräcklig mängd? Påtala detta till mig så fixar jag material enligt dina önskemål. 

Ditt eget ansvar

Under lektionerna kommer vi till stor del att arbeta med gemensamma genomgångar samt beräkningsuppgifter och aktiviteter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas.

Kom till lektionerna väl förberedd genom att ha gjort hemuppgifter, så som räkneuppgifter och filmtittande, samt ha med dig eventuella frågeställningar som dykt upp. Tänk på att matematik är mängdträning, vilket innebär räkna, räkna och åter räkna! Oavsett om du behöver träna eller vill utmana/utveckla dig, så behöver du göra matematik utöver de fyra lektionerna i veckan. Detta innebär att räkna matte på hemmaplan. Det är eget ansvar som gäller upptill mitt stöd och min hjälp, för ju mer tränad och förberedd du är, desto bättre kommer matten att kännas.

Se till att ha koll på både Teams och Unikum gällande material, information och bedömningar/feedback.

 

 Bedömning --> onsdag vecka 21

 • Under detta område kommer dina kunskaper bedömas utifrån ett skriftligt enskilt prov.

  Det kommer att finnas två versioner att välja mellan, Basic och Ordinarie.

         * Basic = grundläggande nivå för att nå målen för detta område (motsvarar nivå 2 i matrisen)

         * Ordinarie = möjlighet att visa kunskap på alla nivåer (motsvarar nivå 2-4 i matrisen)

 • Du kommer bedömas utifrån din förmåga inom följande kunskapskrav:·       

Metod

Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter utifrån följande:

 

Problemlösning

Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera och motivera valda strategier och metoder. Du kan även använda flera olika metoder för att lösa ett och samma problem (alternativa tillvägagångssätt).

□   Använda ett matematiskt språk för att redovisa en beräkning från både huvudet och miniräknaren

□   Visa tydligt vad det är som beräknas

□   Skriva matematiskt korrekta uträkningar och det på ett sätt som är lätt att följa och innehåller alla nödvändiga steg

□   Beskriva, på ett tydligt och matematiskt korrekt sätt, hur du gått tillväga för att lösa en uppgift

 

Kommunikation

Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften och i den skriftliga redovisningen använder du matematiska uttryck som passar ihop med situationen och målet.

Matriser

Ma
BÅ Ma år 8 vt22 - PROCENT

Nivå 1
Nivå 1,5
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
En samlad bedömning för förmågorna:
* Metod * Problemlösning * Skriftlig kommunikation
Du visar inte på tillräckliga baskunskaper inom detta arbetsområde.
Du visar delvisa kunskaper inom detta arbetsområde. På väg att nå målen, dock ej tillräckligt för att nå hela vägen.
Du har baskunskaper inom detta arbetsområde. - gör uträkningar och använder då metoder som passar på ett ganska bra sätt. - löser olika matematiska problem samt väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. - redogör skriftligt för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper inom detta arbetsområde. - gör uträkningar och använder metoder som passar på ett bra sätt. - löser olika matematiska problem samt väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. - redogör skriftligt för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper inom detta arbetsområde. Du använder dina kunskaper i nya situationer och det på ett effektivt sätt. Samt att du kan se samband mellan olika begrepp och metoder. - gör uträkningar och använder då metoder som passar på ett mycket bra sätt. - löser olika matematiska problem samt väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. - redogör skriftligt för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt och det helt matematiskt korrekt.