👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framtid Älvsered

Skapad 2022-04-21 10:56 i Älvseredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Matematik Samhällskunskap Teknik
Hur fungerar ett samhälle och hur kan vi förbättra vårt?

Innehåll

Under vecka 16 - 22 kommer vi att arbeta med framtid Älvsered. 

Vi kommer att lära oss om demokrati och hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Vi kommer att prata om lag och rätt och vilka olika skyddsnät som finns i samhället.

På mattelektionerna kommer ni också att få arbeta med ekonomi och göra en egen enkel budget. 

Som avslutning kommer ni att få välja en plats i Älvsered som ni vill utveckla. Ni kommer få göra skisser, materialval, prototyper och avsluta med att skapa en film. Denna visas sen för politiker som kan använda detta till inspiration för framtida byggen. 

 

Bedömning/dokumentation

* Samtal på lektionerna

* loggbok innehållande skiss, arbetsprocess, bilder, osv.

* filmredovisning

* den egna konstruerade modellen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6