Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2012-06-11 09:13 i Rödsleskolan Oskarshamn
Arbete med att förstå skillnaden mellan en demokrati och en diktatur. Att få kunskap om hur vårt land och vår kommun styrs. Förstå vilket ansvar man själv har av att leva och bo i en demokrati.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varje dag fattas det massor av beslut i Sverige. En del av dessa påverkar dig direkt, medan du knappast märker andra. Utan de här besluten skulle vårt land inte fungera. Det skulle inte finnas några skolor, sjukhus, inga vägar och idrottsplatser. Vilka ligger egentligen bakom besluten? Det ska vi ta reda på när vi arbetar med arbetsområdet.

Innehåll

SYFTE

 

Undervisningen i det här arbetsområdet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Det ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Arbetsområdets centrala innehåll är hämtat från rubriken "Beslutsfattande och politiska idéer" och kommer att behandla följande delar:

- Sveriges politiska system med europeiska unionen, riksdag, regering, landsring och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

- Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna att träna sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. De kommer även att träna sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor  och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. De kommer även att träna på att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocess

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet. Textstudier i Samhälle idag årkurs 8, s 156-183

Visa vad du lärt dig

1. Diagnos på viktiga samhällsvetenskapliga begrepp: riksmöte, talman, plenisalen, utskott, proposition, motion, remiss, votering, grundlagar, konstitution,offentlighetsprincipen, KU, parlamentarism, monarki, konstitution,  ministerstyre, tredje statsmakten,  civil olydnad,  demokrati, JO, lobbying, globalisering.

 

2. Prov 

Bedömning

Bedömning sker utifrån en bedömningsmatris i samhällskunskap årskurs 7-9.

Följande förmågor ska bedömas:

1.Samhällsstruktuer

2.Undersöka samhällsstrukturer.

3.Använda begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
TEST - Mall med rubriker!

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: