👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2022-04-25 14:26 i Håstaby förskola Hudiksvall
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Naturvetenskap// Dadda

Tidsperiod: Maj

Förskolans namn: Håstaby förskola

Grupp: Sörgården

Barnens ålder: 1-2

År och datum:: 220425

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Naturvetenskap

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Ge barnen begrepp inom djur och natur
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi kommer att studera småkryp /växter tillsammans med barnen Använda oss av mikroskopägget.  

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Genom Unikum, lärprocessvägg och månadsbrev. Vi använder oss av spaltdokumentation.Planeringen upprättad av:

Personalen på sörgården

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg