👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bäcken vt-22 Pp Teknik

Skapad 2022-04-27 07:06 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Bäcken vt-22 Pp Teknik

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: Vt- 22

Förskolans namn: Skogsgläntans förskolan

Grupp: Bäcken

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 2022 april

Planeringen Upprättad av: Jossi, Johanna, Elin och Jeanette

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-Vi vill ge barnen förutsättningar för att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Vi vill att de ska få möta och undersöka teknik samt förstå hur tekniken underlättar för oss varje dag
Vi vill ge barnen förutsättningar för att möta, uppleva och undersöka teknikord

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi kommer att skapa olika problem som vi behöver komma på lösningar till för att lösa. Genom spaltdokumentationer och samtal med vårdnadshavare tar vi reda på barnens förkunskaper kring teknik . Vi kommer att reflektera och analysera våra spaltdokumentationer för att upptäcka vad barnen har för förkunskaper av vardagsteknik.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Genom unikum, dokumentation på avdelningen och hallen.

Dokumentation som finns tillgänglig för barnen att reflektera kring

Ljustavlan med

Projektvägg inne på avdelningen

Bildspel i hallen

Vi dokumenterar, reflekterar och analyserar barnens lärande

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Vi har sett att barnen har utforskat teknik som vi har i vardagen, de har tränat på att dra upp dragkedjor, kardborrband på skorna, tryckt ner dörrhandtag, De har även utforskat teknikväggar både inne och ute på förskolan när tillfälle getts.
Barnen har visat stor förståelse för tekniken rulla. Både genom att rulla olika saker till att bygga upp höjder så att det som rullar får kraft att rulla eller inte rulla.


 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Barnen har fått hjälpa varandra vid av och påklädning och känt sig delaktiga i den processen., de äldre barnen är förebilder åt de yngre barnen.

Barnen har visat vägen i sitt undersökande och vi har varit nära och medforskande i deras upptäckter. Tillsammans har vi hittat och undersökt många olika tekniker här på förskolanAnalys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-För att vi i personalen har haft på oss teknik glasögonen och inspirerat och visat barnen olika tekniker som människan skapat för att underlättat i vardagen och på så sätt smittat av oss till barnen. Vi har satt ord på olika teknikbegrepp och det har lett till att barnen också använt sig utav olika ord. Engagerad och intresserad personal har inspirerat barnen attÅtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Barnen och vi i personalen kommer fortsätta använda oss utav olika tekniker i vardagen samt sätta ord och förklara när baren gör nya upptäckter.Utvärderingen gjordes av:

Johanna och Elin

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18