👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier

Skapad 2022-04-28 11:18 i Fröhuset Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi har valt att följa barnens intresse för dinosaurier och utforska detta vidare genom en multimodal undervisning.

Innehåll

Barnen på avdelningen Plantan har visat ett väldigt stort intresse för dinosaurier. Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det som barnen visar intresse för, samt i det kunnande och erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig åt (Läroplanen 18, Skolverket). Maria Montessori (Barnasinnet, 2017) beskriver också hur intresset för barnen ligger i att förstå hur saker och ting fungerar. Om barnet får sig en förståelse för innebörden och förståelse för delarna, skapar det ett intresse för ett lärande.

Vi kommer att arbeta med dinosaurier i olika former och utforska det gemensamt.

En undervisningsform som kommer finnas till del under denna planering är green screen. Vi kommer tillsammans att utforska och upptäcka samt skapa med hjälp av green screen. Detta ger oss möjlighet att ersätta en bakgrund med en annan för att skapa illusioner och specialeffekter. Genom denna aktivitet kommer barnen att få med sig hur man kan använda samt arbeta med lärplattan, de "får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande". (Läroplanen 18, Skolverket)

Ytterligare ett skapande område som vi kommer att testa på är att skapa dinosaurieavtryck i trolldeg. Dessa kommer därefter finnas i lärmiljön där barnen får utforska och leta fossila fotavtryck.

Vi tänkte utforma en låda med lite fakta kring de olika dinosaurierna, där barnen kan arbeta både självständigt samt i en lärarledd undervisning. Enligt Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren (2016) har naturvetenskapen sina rötter i människans nyfikenhet och strävan att förstå omvärlden. Vidare skriver dem också att naturvetenskap handlar inte bara om nya upptäckter och undersökningar. Människan har arbetat med systematiska empiriska mätningar i under mer än 400 år och har på så vis samlat på sig mycket kunskap om omvärlden. Denna kunskap är också en del av naturvetenskapen och kan ses som en skatt att gräva ur för att söka svar på frågor och berätta om naturvetenskapliga fenomen. För att bygga vidare på detta kommer barnen att få tillgång till filmklipp med fakta kring olika dinosaurier som Qr-kod. Dessa finns framme i lärmiljön och barnen får utforska vidare genom lärplattan. 


Barnen kommer få vara delaktiga i att skapa en tidslinje, för att synliggöra på ett konkret sätt när dinosaurierna levde på vår jord. Vi kommer även gå till biblioteket i närområdet för att låna böcker om dinosaurier för att få en tydlig tidslinje. Maria Montessori (Barnasinnet, 2017) skriver om att nyfikenhet är en impuls att undersöka.


Enligt Hvit Lindstrand (2015) så är det multimodala lärandet något som exemplifierar hur barn skapar mening genom olika teckensystem, som exempel gester, ord, färger, blickar, bilder, former, rörelser, taktil, beröring, ljud eller materiella resurser. Utgångspunkten för det multimodala lärandet är att vi försöker gestalta frågeställningar och utmaningar så att de blir levande, perspektivrika och gripbara för oss, men också att vi gör dem synliga. Vi skapar mening och kommunicerar genom att aktivt använda oss utav olika sociala och kulturella resurser.

Genom detta arbete kommer vi att beröra en rot i Dibbers pedagogiska träd - upptäcka och utforska. Vi kommer utforska och upptäcka om dinosaurierna gemensamt. 

Alla barn på Plantan kommer att delta i och samtliga pedagoger på avdelningen är delaktigai både verksamheten och i dokumentationen av planering. 

Alla barn på Plantan kommer att delta i och samtliga pedagoger på avdelningen är delaktiga i både verksamheten och i dokumentationen av planering.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18