👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen och Islam

Skapad 2022-04-28 13:53 i Fårboskolan Oskarshamn
Planering som innehållsmässigt behandlar judendom, kristendom och islam.
Grundskola 5 Religionskunskap
Arbetsområdet behandlar religionerna judendom och islam. Fokus ligger på att resonera kring likheter och skillnader mellan religionerna och samband mellan religionernas tankegångar och konkreta religiösa uttryck. Vi gör vissa jämförelser med Kristendomen.

Innehåll

Kursplan i ämnet religionskunskap

Syftet med arbetsområdet/undervisningen: Se nedan ("Kopplingar till läroplanen").

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:  Se nedan ("Kopplingar till läroplanen").


Arbetssätt och undervisning

Hur ska vi arbeta?

 • Genom lärarledda genomgångar och film tillägnar vi oss grundfakta om judendom och islam.
 • Vi arbetar enskilt och tillsammans med att samla fakta om de olika religionerna. När vi samlar fakta utgår vi från samma nyckelbegrepp för alla religioner. 
 • Nyckelbegreppen är utbredning, ursprung, Gud, heligt, församling, livsåskådning, ritualer och levnadsregler.
 • Vi tränar på att jämföra de olika religionerna tillsammans.
 • Vi lär oss förstå och förklara viktiga namn och begrepp inom Judendom och Islam.

Visa vad du lärt dig

När vi är klara med arbetsområdet:

När vi är klara med arbetsområdet kommer du att få göra ett prov där du visar dina kunskaper om religionerna.

Du får också använda läroboken Utkik Religion för att kunna jämföra religionerna.

Du kommer att få använda bilder som stöd för att visa dina kunskaper. Det handlar om bilder på viktiga symboler.

Tidsram

Vi arbetar med judendom, kristendom och islam under v. 17-24.

Bedömning

 Bedömning sker utifrån kunskapskraven för religion i åk 6.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6