👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi åk 6 vt 2022

Skapad 2022-04-28 22:01 i Kärna skola Linköping
Grundskola 6 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om privatekonomi och hur arbete, inkomst och utgifter hänger ihop. Måste man betala skatt på lönen och behöver du verkligen ha koll på alla utgifter? Är ett sms-lån ett bra alternativ? För att klara dig i livet behöver du ha koll på sådana här typer av frågor och vi ska lära dig!

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

-känna till vad den offentliga sektor är och vilket ansvar kommun, region och stat har.

-kunna ge exempel på utgifter och inkomster.

-kunna förklara varför vi betalar skatt och vad den används till.

-förklara det ekonomiska kretsloppet med hjälp av en modell.

-kunna resonera kring sambandet mellan arbete, inkomst och konsumtion.

-kunna resonera kring sambandet mellan utbud och efterfrågan.

-använda ekonomiska begrepp i ett sammanhang.

-resonera kring orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

 

För att lära dig kommer du att:

-delta i gemensamma diskussioner samt föra anteckningar under genomgångar.

-titta på några filmer med inriktning ekonomi från bland annat SLI och titta på några avsnitt av "koll på cashen".

-läsa i läroboken PULS.

-arbeta med Gleerupsportalens texter och uppgifter.

-arbeta i grupper med att göra en budget för en familj.

-diskutera olika dilemman med ett ekonomiskt perspektiv. (arbetslöshet, fattigdom/ välstånd)

 

Du visar vad du kan när du: 

-deltar i gemensamma diskussioner.

-använder modellen för det ekonomiska kretsloppet och förklarar den med hjälp av ekonomiska begrepp.

-resonerar kring sambandet mellan arbete, inkomst och konsumtion.

-deltar i grupparbetet kring en familjs budget.

-genomför avstämningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Ekonomi åk 6 vt 2022

F
E
C
A
ANVÄNDA BEGREPP
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Har ännu inte visat detta
Kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Du ska kunna förklara: Inflation, lön, inkomstskatt, inkomst, ränta, utgifter, budget, konkurs, offentlig sektor, privat sektor, moms, utbud, efterfrågan och ekonomiskt kretslopp
Kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Du ska kunna förklara: Inflation, lön, inkomstskatt, inkomst, ränta, utgifter, budget, konkurs, offentlig sektor, privat sektor, moms, utbud, efterfrågan och ekonomiskt kretslopp
Kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt. Du ska kunna förklara: Inflation, lön, inkomstskatt, inkomst, ränta, utgifter, budget, konkurs, offentlig sektor, privat sektor, moms, utbud, efterfrågan och ekonomiskt kretslopp
SAMHÄLLSSTRUKTURER
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Har ännu inte visat detta.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och beskriver på ett enkelt sätt hur dessa är uppbyggda och fungerar. *Kommun, region och stat * Ekonomiska kretsloppet *Hur skatten används
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och beskriver på ett utvecklat sätt hur dessa är uppbyggda och fungerar. *Kommun, region och stat *Ekonomiska kretsloppet * Hur skatten används
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och beskriver på ett välutvecklat sätt hur dessa är uppbyggda och fungerar. *Kommun, region och stat *Ekonomiska kretsloppet *Hur skatten används
UNDERSÖKA SAMHÄLLSFRÅGOR
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Har ännu inte visat detta
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och resonerar kring samband på ett enkelt sätt. Sambandet mellan: *arbete- inkomst-konsumtion *utbud och efterfrågan *
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och resonerar kring samband på ett utvecklat sätt. Sambandet mellan: *arbete- inkomst-konsumtion *utbud och efterfrågan
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och resonerar kring samband på ett välutvecklat sätt. Sambandet mellan: *arbete- inkomst-konsumtion *utbud och efterfrågan
VÄRDERA & UTTRYCKA STÅNDPUNKTER
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Har ännu inte visat detta.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. * orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument. * orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument. * orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.