👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Prästkragen maj

Skapad 2022-05-01 08:57 i Skogsgläntans förskola Borås Förskola
Förskola
Vårt systematiska kvalitetsarbete, med fokus på tillgängliga lärmiljöer.

Innehåll

Reflektion och analys

 

Läoplansmål väljer vi längst ner. 

Förväntande effekter kommande månad

Att barnen tycker att det är roligt att lära sig om djur och att de får se och lära sig om fjärilen och grodans livscykel. 

 

 

Veckoreflektion v. 18

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

Vi har släppt ut vår fjäril som vi har haft sedan den blev larv. Larven hittade vi på gården. Vi har sedan följt larvens utveckling till färdig fjäril. Barnen har fått titta på film om fjärilens livscykel.

 

Vi märker att barnen tycker att det är intressant och att de vill lära sig mer. Många frågor har ställts om ”deras” larv som blev en fjäril. 

Har hört om "vår" fjäril av föräldrar då barnen tagit med sig kunskapen hem. 

Vi fortsätter att arbeta med fjärilens livscykel och även spinner vidare till grodan. 
Vi ska fånga grodägg till avdelningen som vi sedan ska bevaka hela deras livscykel. 

En längtan av våra barn.

 

 

Veckoreflektion v. 19

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

Vi har fortsatt med fjärilens livscykel. Nu gjort/ format dess 4 steg från larv till färdig fjäril i lera.
Vi har hämtat grodägg som har utvecklats till yngel. 

Väldigt spännande. De tycker det är intressant. Barnen följer detta noggrant varje dag vad  som har skett i akvariet. Det är stort prat om när de blir grodor.

Vi fortsätter med vårt grod/fjärils tema.

 

 

Veckoreflektion v. 20

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

Vi har denna vecka fortsatt att måla våra fjärilar. Pratat mer om dess livscykel. 

Vi har granskat grodorna noga då de börjar få ben.

Barnens intresse är stort och de har många frågor om fjärilarna. 

Grodorna utvecklas och barnen har väldig koll på dess livscykel. 

Målar klart och väntar med spänning på våra riktiga fjärilar.

Fortsätter att följa våra grodor, tills de släpps ut.

 

 

Veckoreflektion v. 21

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

Vi har målat fjärilens livscykel. Våra riktiga ägg har kommit som ska bli fjärilar.

Barnen vill vara med och följa våra djurs utveckling och de tar med sig kunskapen på sin egen nivå hem. Då även våra vh vill komma in och titta så har vi och framförallt barnen engagerat dem också.

Vi tänker att vi släpper ut våra grodor nästa vecka. 

Fortsätter då att följa våra fjärilar.

 

 

Månadsanalys

Vad resulterade det i? (Utgå från veckoreflektionerna) 

Att barnen har tagit till sig om djurens livscykel  och är intresserade av andra djur och insekter. Nyfikenhet och frågor kommer spontant. Vh blir delaktiga genom att barnen gärna berättar och visar dem både grodyngel och fjärilslarverna inne på avdelningen.

Hur går vi vidare?

Vi avslutar vårt tema om grodor genom att gå till Flogen och släppa ut dem. Fjärilslarverna är kvar på avdelningen och kommer släppas när de utvecklats till fjärilar. Vi kommer den sista tiden innan semestern arbeta med teknik på olika sätt som snickeri, skapande i olika former som kulmålning etc. 

Mål kommande månad

Att barnen ska få upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Förväntade effekter kommande månad

Väcka nyfikenhet och ge dem möjlighet att utforska efter sin egen förmåga.

 

Utvärdera aktiva åtgärder och kränkande behandling!

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18