👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

T1s_fritidshem_Karlavagnen_Bygg och Konstruktion

Skapad 2022-05-02 08:58 i T1-skolorna Linköping
Grundskola F – 9
Fokusområde: Natur och samhälle April-juni.

Innehåll

Syfte:
Arbetsområdet ska ge eleverna möjlighet att utmanas och inspireras till nya upptäckter samt utveckla ett intresse för natur, teknik och samhälle. Eleverna ska också få möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Eleverna ska få prova på olika material för att konstruera och bygga.

Förmåga

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna till handling

 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

 • Mjuka förmågor: Uthållighet, Energi/ Aktivitet, Nyfikenhet, Initiativtagande

 

Mål

 

- Öka intresset för byggande och konstruktion genom utmaningar.

- Att använda matematik för att lösa vardagliga problem.

 

 

 

 

Undervisning

Veckans byggutmaning

 

 

Vecka 19

Material: Lego

Utmaning: Yrke

Vecka 20

Material: Återvinningsmaterial

Utmaning: Fordon

Vecka 21

Material: Naturmaterial

Utmaning: Valfritt

Vecka 22

Material: Tandpetare, ärtor

Utmaning: Byggnad

Varje tisdag kommer vi presentera veckans tema. Under veckans gång kommer vi att "ställa ut" elevernas byggen för att nästkommande tisdag visa upp på en samling. Då får de som byggt berätta för gruppen vad de byggt och lite om hur de tänkt. Vi har valt att göra det till en frivillig aktivitet och uppmuntrar alla att vara med och prova någon av gångerna.

 

Planering av utvärdering 

med elever:

Varje tisdag med de som deltagit, frågor på samlingen. 

 

Med Kollegor:

Observation av elevgrupp
Utvärdering av veckan varje fredag

 

 

Mall för utvärdering:

 

Efter genomförd aktivitet/undervisning: 

Tillfälle 1 (v.19)

 • Egen reflektion av undervisningstillfället? Vad gick bra, vad gick mindre bra? (2 star and a wish)
  -Det var frivilligt och nästan alla deltog.

  -Grupperade in sig själva, alla blev inkluderade oavsett om man byggde ensam eller i grupp.
  -Att de som inte deltog deltar vid ett annat tillfälle. (Bibbi, Ida, Liv, Elsa, Nicolas, Elly, Saif,)
  - Aktiviteten var under modersmålstiden, nästa tillfälle kommer att vara på annan tid så de eleverna också får möjlighet att delta.

 • Resultat av utvärdering med eleverna (inkl metod): 
  Utvärdering tis v.20.

 • Tecken på progression utifrån syfte? (Nuläge?)
  -Intresset för konstruktion finns i elevgruppen men är avgränsat till ett visst antal. Syftet med aktiviteten var att öka intresset i hela gruppen och utifrån hur många som ville delta ser vi att det finns stor chans att uppnå målet under tidens gång.

 • Ev justeringar till nästa gång:
  -Byte av dag så alla kan delta.
  -Förbereda de eleverna som inte visar lika stort intresse, försöka motivera och uppmuntra dem att delta.
  Tillfälle 2 (v.21)

 • Egen reflektion av undervisningstillfället? Vad gick bra, vad gick mindre bra? (2 star and a wish)
  - Det var bra samarbete och hög kreativitet i grupperna.

  - Många deltog och var positivt inställda till aktiviteten.
  - Ha en bättre plan för hur gruppindelningen ska ske, så ingen blir ensam och utanför.

 • Resultat av utvärdering med eleverna (inkl metod): 
  Utvärdering genom observation av tillfället visar att eleverna tyckte det var väldigt kul.

 • Tecken på progression utifrån syfte? (Nuläge?)
  -Intresset för konstruktion finns i elevgruppen men är avgränsat till ett visst antal. Syftet med aktiviteten var att öka intresset i hela gruppen och utifrån hur många som ville delta ser vi att det finns stor chans att uppnå målet under tidens gång.

 • Ev justeringar till nästa gång:
  -Förbereda de eleverna som inte visar lika stort intresse, försöka motivera och uppmuntra dem att delta.

Efter genomfört temaområde:Diskussion i arbetslaget:

 • Vad kan vi se för mönster i delutvärdeingarna?

 • Progression/effekt/resultat

 • Analys: Varför har vi fått den här effekten? Vad behöver vi fortsätta med? Förändra?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -