👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norrgården Projektsammanfattning Södermalm 2021-2022, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2022-05-02 10:36 i 123151 Förskolan Bullerbyn Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

 

 

Vi har pratat mycket med barnen om ordet växa och vi pedagoger har använt oss av ordet VÄXA på ett medvetet sätt i vår undervisning. Vi har reflekterat kring bilder för att barnen tydligare ska förstå ordets innebörd. Barnen har kommit med frågor som vi tillsammans har hittat svar på. På våra utflykter i närmiljön har vi konkret sett hur tex slussen och enskilda byggnader har vuxit fram. På förskolan har vi byggt en gemensam stad av återvinningsmaterial som vi kopplat till vår närmiljö. Vad finns där? Kan vi bygga det?

De yngre barnen har tillsammans gjort ett träd där blad och blommor växer fram. Det var ett tydligt sätt att visa årstidernas växlingar på. 

Barnen har visat ett stort intresse för att bygga på förskolan med olika material som tex magneter, Duplo, lego, klossar, dukar, filtar osv. De blandar olika material och vi pedagoger har uppmuntrat och tillfört nya material. Tillsammans har vi sett hur barnens byggen växt på olika sätt på höjden, längden osv. Barnen har lärt sig att en kan konstruera och bygga på flera olika sätt och det kan bli olika varje gång men ändå ett bra resultat. Det går lätt att ändra om en inte blir nöjd.

Barnen har också tränat mycket på och lärt sig att bygga efter ritningar.

Vi har fått in matematik, språk, socialt samspel, normer och värden, skapande, naturvetenskap, delaktighet med vårdnadshavare mm. genom vårt projekt. Vi har sett att det blir ett bra samarbete kring bygg-lekarna och det passar alla oavsett kön, ålder osv.

Barnen har tyckt att det varit roligt och spännande att mäta på olika sätt bl.a har vi mätt oss själva vid ett par tillfällen och vi har reflekterat kring detta. Behöver jag större kläder, skor osv.

Plantering är också något som barnen visat ett stort intresse för. Det har varit spännande att följa det som vi har sått/planterat.

Vi har varit ute i vår närmiljö och tittat på vad som växer där. Barnen har lärt sig vad som händer i naturen på våren, de kan namnet på flera olika sorters blommor osv.

 

 

                                                                

 

Vi upplever att projektet har varit lyckat, utvecklande och spännande tack vare vårt konkreta sätt att arbeta och utforska tillsammans med barnen där de får använda sig av alla sina sinnen.

Under resans gång har vi upptäckt många nya intressanta saker som växer i staden. 

Vi ser fram emot ett nytt spännande projekt till hösten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18