👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden LUNDARNA

Skapad 2022-05-02 13:59 i Knalleborgs förskola Ekerö
Förskola
Enheten Lundarnas gemensamma planering inom normer och värden.

Innehåll

Målområde:

Normer och Värden

 

 

Syfte (Varför är den här kunskapen viktigt?):

 • För att skapa trygghet och motverka att kränkningar sker.

 • För att arbeta för ett jämställt, normkritiskt* och normkreativt* förhållningssätt.

 • För att barnen ska få en ökad förståelse för sin och andras personliga integritet. 

 • För att lägga grunden för social hållbarhet genom att skapa goda förutsättningar för alla barn att utveckla sitt sociala samspel.

*Normkreativitet på förskolan handlar om att ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. Det är ett verktyg för att varje barn ska få känna att hen duger – precis som hen är. Normkritik handlar om att synliggöra de normer som styr oss alla, som gör vissa saker till normala och andra till avvikande. Den medvetande gör oss om våra förväntningar på oss själva och andra utifrån frågor som genus, kön, etnicitet, ålder, tro, familj, sexualitet, funktion, kropp och socioekonomi. När vi fått syn på de här normerna kan vi kliva in i kreativiteten och på olika vis verka för att våra olika tillhörigheter inte ska styra våra möjligheter i livet. (Karin Salmson; förskoleforum.se) 

 

Mål (Vad ska barnen lära sig?):

 • Betydelsen av hållbara relationer, betydelsen av att ta hand om varandra. 

 


Förståelse och förmågor (Vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vill vi utveckla?):

 • Den empatiska förmågan

 • Respekt för medmänniskor. Vad det innebär för skyldigheter och rättigheter för varje enskild individ.

 • Förståelse för att allas olikheter berikar både gruppen och min egna person.

 • Öka deras kunskap inom sociala koder och lekstyrka som tex turtagning, förhandling, fantasi, problemlösning, konstruera och följa regler.

 • Barnen ska öka sin förståelse för demokratiska processer och att vi inte alltid tänker lika utan att det finns ett rätt eller fel.

 • Förståelse för att man kan ändra åsikt och tänka om genom att få höra flera olika perspektiv på något.

 • Bredda barnens upplevelsevärld med fler tankar och perspektiv.

 

Aktiviteter och material:

 • lekgrupp (se uppgift).
 • kartläggningsmaterial TIS.
 • Okej med dig? https://www.okejmeddig.com/
 • STOPP! min KROPP! https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/
 • kompissol.
 • samarbetsövningar.
 • Ugglan och kompisproblemet (URplay)
 • Djuren på Djuris (URplay)
 • Mindre grupper där vi får tänka högt och berätta mer inför varandra (tex favoritfärg, favoritmat etc).
 • regellekar som tex kom alla mina kycklingar och under hökens vingar.
 • Övningar från James Nottinghams bok Utmanande lärande i förskolan.

 

Lärande miljö:

 • olika alfabet.
 • bilder på hur vi kan se olika ut, olika utseende, olika boenden och olika familjekonstellationer.
 • normkreativa böcker. Vi behöver ha en medvetenhet kring böckerna vi har på avdelningen.

 

 

 

Uppgifter

 • LEKGRUPP -planering

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18