👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för planering bok, VT22

Skapad 2022-05-02 18:23 i Lärkans förskola Köping
Förskola
Projekt, bok, händelser m.m

Innehåll

Syfte
Varför har vi valt detta?

 

Mål:

Sätt upp 2–3 konkreta mål

Vad vill ni att barnens ska lära/utveckla? Kunskaper, motorik annat?

 

Läroplansmål

Välj ut 1–2 läroplansmål som är kopplade till det ni ska arbeta med.


Nuläge
:

Vad kan barnen av detta idag? 
Diskutera hur ni ska ta reda på det? Bestäm hur ni ska dokumentera nuläget?

       

Planera aktiviteter

 

 

Andra aktiviteter som tränar barnen utifrån målen ni satt upp.

 

Dokumentation

Vad ska ni dokumentera de aktiviteter och annat som ni gör utifrån målen? Hur ska ni dokumentera?

 

Resultat 

Vad har vi sett? 
 

Analys

Blev det som vi trodde? Nådde vi målen? Varför blev de som de blev? 

 

Slutsats med ev förbättringar 

Vad är vi nöjda med? Lärdomar till nästa. Vad kan göras annorlunda?