👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delmål 2 IMA5 Abrahamitiska religionerna

Skapad 2022-05-03 08:17 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola
Delmål 2 Abrahamitiska religionerna

Innehåll

Modul B: Abrahamitiska religionerna

 

v.21

Veckomål:

 • Repetition de abrahamitiska religionerna

Tisdag

Träna till prov, judendom, kristendom och islam

Bra sidor, Studi

https://app.binogi.se/c/63848

SOS Liber, boken digitalt

https://webbapp.liber.se/so-s-religion/

Kristendomen

https://www.youtube.com/watch?v=BOXSjE1AqJo

Islam

https://urplay.se/program/220689-religionskunskap-forklarad-islam

https://www.youtube.com/watch?v=RxD77KiYTQs&t=217s

https://www.youtube.com/watch?v=RxD77KiYTQs

Judendom

https://sliplay.se/member/play/products/865352-judendomen

https://www.youtube.com/watch?v=ghQzUqLLv0I&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=oxPy5gRqHiE

Onsdag

Svara på denna enkät

https://forms.gle/1XEGNi4YSHhv1wrT7

 

 

v.20

Veckomål

 • Eleven kan redogöra för centrala tankegångar inom kristendomen
 • Eleven visar förståelse för att det finns olika tolkningar av en religion
 • Eleven visar förståelse för att det finns olika sätt att praktisera en religion
 • Eleven visar förståelse för hur religionen påverkas av förhållanden och skeenden
 • Eleven visar förståelse för hur en identitet kan formas av en religion i samhället.

Tisdag

Introduktion, Kristendomen

https://www.youtube.com/watch?v=BOXSjE1AqJo

 

Torsdag

Läs på de olika religionerna till provet, Abrahamitiska religioner

Bra sidor, Studi

https://app.binogi.se/c/63848

SOS Liber, boken digitalt

https://webbapp.liber.se/so-s-religion/

 

 

v.19

Eleven kan redogöra för centrala tankegångar inom islam

 • Eleven visar förståelse för att det finns olika tolkningar av en religion
 • Eleven visar förståelse för att det finns olika sätt att praktisera en religion
 • Eleven visar förståelse för hur religionen påverkas av förhållanden och skeenden
 • Eleven visar förståelse för hur en identitet kan formas av en religion i samhället.

Tisdag

Genomgång islam

Filmer

https://urplay.se/program/220689-religionskunskap-forklarad-islam

https://www.youtube.com/watch?v=RxD77KiYTQs&t=217s

https://www.youtube.com/watch?v=RxD77KiYTQs

Onsdag

Islam

https://www.youtube.com/watch?v=RxD77KiYTQs

Jobba med islam i häftet.

Torsdag

Jobba med islamhäftet

v.18

Introduktion till de abrahamitiska religionerna + Judendomen

Veckomål:

 • Eleven kan redogöra för skillnaden mellan österländska och västerländska religioner
 • Eleven förstår de abrahamitiska religionernas gemensamma grund
 • Eleven uppvisar kunskap om Abraham – stamfader till tre religioner
 • Eleven kan redogöra för de abrahamitiska religionernas syn på tiden, människan och Gud.
 • Eleven förstår centrala tankegångar inom judendomen
 • Eleven förstår att det finns olika tolkningar av en religion
 • Eleven förstår att det finns olika sätt att praktisera en religion
 • Eleven förstår hur religionen påverkas av förhållanden och skeenden
 • Eleven förstår hur en identitet kan formas av en religion i samhället.

Tisdag

Film Judendom

https://sliplay.se/member/play/products/865352-judendomen

Sidor i boken, Judendom, 107-131

Binogi, Judendom

Onsdag

Film Judendom

https://sliplay.se/member/play/products/865352-judendomen

Sidor i boken, Judendom, 107-131

Binogi, Judendom

Torsdag

Film judendom

Boken digitalt

https://webbapp.liber.se/so-s-religion/#/

Fredag

Kahoot, Judendom