👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren i Västerbotten

Skapad 2022-05-03 10:09 i Svalan förskola Skellefteå FSK/GR
Våren
Förskola
På våren händer mycket i naturen. Vi upptäcker årstiden tillsammans med barnen. Samtidigt så tränar vi på orden som hör till våren.

Innehåll

Var är vi?

I vår barngrupp  finns barn i åldrarna 1-3 år. I barngruppen jobbar vi mycket med att förstärka språket, både genom bildstöd och kroppsspråk men även genom tecken, TAKK.  Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt med läroplanens intentioner. Genom att använda oss av temat våren så får barnen kunskap och förståelse för naturens kretslopp.

 

Vart ska vi?

 • Pedagogerna arbetar för att barnen ska få kunskap och förståelse för naturens kretslopp.
 • Att barnen ser och uppmärksammar insekter, växter, fåglar.
 • Barnen ska få utökade begrepp och bli stärkta i det svenska språket kopplat till naturen.
 • Stärka språket genom sagor, sånger, rim och ramsor om våren.
 • Ge barnen bättre motorik genom att vara ute mycket i naturen.
 • Väcka ett intresse för naturvetenskap och miljö.
 • Arbeta med bild, form och skapande genom att pyssla med olika material.

 

Hur gör vi?

 • Vi läser och tittar i böcker med fokus på våren, djuren, insekterna och blommorna och träden.
 • Letar efter fakta på Ipaden tillsammans med barnen.
 • Vi synliggör och pratar om våren och naturen i verksamheten.
 • Vi planterar, sår fröer.
 • Använder oss av förstoringsglas och luppar och undersöker tillsammans.
 • Vi använder promenader för att kunna ta oss ut i naturen och få uppleva den.
 • Vi låter barnen delta i sopsortering och att hålla rent i närområdet.
 • Vi sjunger och använder många ord som handlar om våren.
 • Arbetar med lek och drama.
 • Arbeta med bild, form och skapande genom att pyssla med olika material.

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18