👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 1 v. (17 - 23)

Skapad 2022-05-03 11:36 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Kemi
.

Innehåll

 

Vecka

Onsdag
11.20 - 12.00 (40 min)

Alternativt

13.20 - 14.10 (50 min)

Fysiksal

Torsdag

10.00 - 11.10 Labgrupp 1

12.00 - 13.10 Labgrupp 2

Kemilabb

Fredag
13.50 - 14.30 (40 min)
Biologisal

17

Se föregående planering

Se föregående planering

Termokemi
(s. 203 - 205, 209 - 212)

 • Exoterm reaktion
 • Endoterm reaktion
 • Energidiagram
 • Entalpi

Uppg:

 • 8.1 - 8.3 & 8.6 - 8.7

18

Ändrad tid: 12.00 - 13.20

Repetition inför kursprov

 • Atomens byggnad 
 • Periodiska systemet

Uppgifter i repetitionshäftet:

 • 2. Atomernas byggnad
 • 3. Grundämnenas släktskap

Laboration: Termokemi

Resultatet redovisas genom testet Labresultat: Termokemi

 

Uppg:

 

 • 8.1 - 8.3 & 8.6 - 8.7

Ändrad tid: 12.10 - 13.40

Repetition inför kursprovet

 • Intramolekylära bindningar
  • Metallbindning
  • Jonbindning
  • Kovalent bindning
   • Polär/Opolär
   • Dipol eller inte dipol?
   • Elektronnegativitet

Uppgifter i repetitionshäftet:

 • 4. Kemisk bindning 

19

Repetition inför kursprovet

 • Intermolekylära bindningar
  • van der waals bindning
  • Vätebindning
  • Dipol-dipolbindning

Uppgifter i repetitionshäftet:

 • 10. Aggregationsformer - gaser, vätskor, fasta ämnen. 
 • 11. Lösningar - ämnen som samarbetar

– –

Kursprov Bi1

Ändrad tid: 09.00 - 09.40

 

Repetition inför kursprov

 • Syrabasreaktioner
 • Fällningsreaktioner
 • Redoxreaktioner

Uppgifter i repetitionshäftet:

 • Reaktioner
 • 7.Syrabasreaktioner - protonövergångar
 • 8. Oxidation och reduktion - elektronövergångar

20

Repetition inför kursprov

Arbete med Uppgifter i repetitionshäftet:

 • 2. Atomernas byggnad
 • 3. Grundämnenas släktskap
 • 4. Kemisk bindning
 • Reaktioner
 • 7.Syrabasreaktioner - protonövergångar
 • 8. Oxidation och reduktion - elektronövergångar
 • 10. Aggregationsformer - gaser, vätskor, fasta ämnen. 
 • 11. Lösningar - ämnen som samarbetar

Ändrad tid: Helklass 10.00 - 11.10 & 12.00 - 13.10


Repetition inför kursprov

 • Kemiska beräkningar (m = M*n)
 • Kemiska beräkningar (n = V*c)
 • Tillverka en lösning
 • Spädning av en lösning
 • Blandning av 2 lösningar

Uppgifter i repetitionshäftet:

 

 • 5. Tre viktiga storheter - massa, substansmängd, molmassa
 • 6. Att skriva reaktionsformler och räkna med mol

Repetition inför kursprov

 • Ämnens egenskaper
 • Fysikaliska egenskaper (smält- och kokpunkt
 • Blandbarhet och löslighet
 • Termokemi

Uppgifter i repetitionshäftet:

 • 10. Aggregationsformer - gaser, vätskor, fasta ämnen.
 • 11. Lösningar - ämnen som samarbetar
 • 12. Energi - Drivkraften bakom allt.

– –

NP Ma2c

21

Extra lektion: 08.30 - 09.30

Återlämning av gamla prov

Repetition inför kursprov

 • Masshalt
 • Utbyte
 • Utbytesbestämmande ämnen

Uppgifter i repetitionshäftet:

 • Öva dig på att räkna med begränsande reaktanter

– –

Lov

– –

Lov

 

Ändrad till måndag & tid: 12.05 - 13.00

Ändrad tid: 13.00 - 13.55

Kursprov

När: 08.30 - 11.30

Var: Aulan

Medtag: Penna, sudd & Miniräknare