👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov/avslutande matris

Skapad 2022-05-03 14:55 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Kursen avslutas med de nationella proven. Här får du nu chans att visa att du har utvecklats när det gäller muntlig och skriftlig förmåga och hör- och läsförståelseförmåga.

Innehåll

Material, planering och information finns i vårt team/filer och spanskablogg ¡Ponte las pilas! (spanskamedjenny.blogspot.com)

Matriser

ModSpa
Avslutande bedömningsmatris för Spanska 3.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Hör- och läsförståelse
Du lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen. Du läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Du lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen. Du läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Du lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo om bekanta ämnen. Du läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt såväl helhet som detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig med viss variation, tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion
I interaktion uttrycker du dig enkelt och begripligt.
I interaktion uttrycker du dig relativt tydligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I interaktion uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Interaktiva strategier
Dessutom använder du strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
Dessutom använder du strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
Dessutom använder du strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Kulturella företeelser
Du diskuterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Du diskuterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Du diskuterar utvecklat, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.