👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B

Skapad 2022-05-04 07:56 i Norrbackaskolan Sigtuna FSK/GR
Favoritmatematik 2B
Grundskola 2 Matematik
Vi arbetar med Favoritmatematik 2B. Vi lär oss genom kooperativt arbete, laborativa övningar, filmer, genomgångar och eget arbete.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss:

     Multiplikation och problemlösning

 • Multiplikation med 3 och 4

 • Strategier för problemlösning

    Taluppfattning och huvudräkning

 • Talen 0-1000

 • Positionssystemet, ental, tiotal och hundratal

 • Tal i olika kulturer genom historien

 • Att jämföra och storleksordna tal

 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 100

 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 100

    Geometri, mätning och statistik

 • Namnen på olika geometriska former
 • Olika geometriska formers egenskaper 

 • Jämföra och sortera olika geometriska former

Klockan 

 • Klockans hela och halva timmar
 • Klockan hela timmar och över
 • Klockan hela timmar och i 
 • Klockan, fem i halv, halv och fem över halv
 • Mätning av tid 

 

Skriftliga räknemetoder

 •  Addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0 till 1000
 • Enheterna meter, centimeter, kilometer, lilogram och gram
 • Omkrets

    Hur ska jag visa vad jag kan?

 • Genom att vara delaktig på genomgångarna, i laborativa övningar samt vara aktiv på lektionerna och arbeta med uppgifter från matteboken.
 • Diagnoser 
 • Göra läxor

     Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • Kooperativ lärande
 • Öva i matematikboken
 • Eget arbete
 • Träna på läxan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3