👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror, baser och salter vt22

Skapad 2022-05-04 07:59 i Gåvsta skola Uppsala
Kurs som behandlar bla indikatorer, syror, baser och salter
Grundskola 9 Kemi
Vatten är ett av de viktigaste ämnena på jorden. Varför då? Syror och baser är viktiga t.ex. inom tillverkningsindustri, naturen och i våra kroppar. Du ska nu få lära dig mera om detta.

Innehåll

Mål

Konkreta mål:

 1. Du kan beskriva och förklara egenskaper hos vatten som gör att det är så viktigt för allt levande.
 2. Du kan beskriva vad pH och pH-skalan är, känner till hur olika indikatorer fungerar och kan använda dig av dem för att bestämma pH-värde.

 3. Du beskriver egenskaper hos syror och baser, kan ge exempel på några syror och baser och beskriver deras egenskaper och hur de används.

 4. Du beskriver skillnaden mellan svaga och starka syror. 

 5. Du beskriver hur salter bildas när syror och baser reagerar med varandra. Du beskriver vad salter är.

 6. Du beskriver joners egenskaper och har insikt i hur de bildas och reagerar.

 7. Du kan föra diskussioner om försurning och föroreningar i vatten och dess konsekvenser för människor, samhälle och miljö.

 8. Du kan planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar i kemi.

Undervisning

Genomgångar, filmer

Laborationer

Självständigt arbete

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering Koldioxid i vatten

 • Inlämning instuderingsfrågor Syra-bas

 • Planera en systematisk undersökning

Matriser

Ke
Syror, baser och salter

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Planera en undersökning
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Laborationer
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Utvärdering av laborationer
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Utvärdering av laborationer (Bedöms inte under denna kurs)
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Instud. fråga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Instud. fråga 1, 2, 3, 10
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.