👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till planta

Skapad 2022-05-05 11:41 i Lingonets förskola Östersund
Förskola

Innehåll

Vad ska vi lära ut:  Barnen ska få lära sig vad som krävs för att ett frö ska gro och en planta ska växa. Vara delaktiga i processen och hjälpa till i skötseln av plantorna.
 
Syfte: Väcka nyfikenhet för naturen och dess kretslopp.
 
Förberedelser:  Börja med att läsa "Odla med Omar" för att barnen ska få en inblick i vad vi ska göra. 
 
Barnens möjlighet till delaktighet: Alla barn ska få förutsättningar att vara delaktiga i planterandet av fröer utifrån sin egen förmåga. Utforska med olika sinnen, känna, lukta, se och smaka. 
 

Vi kommer att arbeta med lite olika begrepp: Plantera, frö, gro, planta, näring

 • Plantera - gör vi när vi lägger ner frön i jorden
 • Frön - är det som vi planterar
 • Gror - det som händer när fröet får vatten och värme
 • Planta - är det som växer upp ur jorden
 • Näring - är det som plantan behöver för att kunna växa och må bra

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18