👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÅLLBAR UTVECKLING

Skapad 2022-05-05 13:24 i Brunstorpsvägen 41 förskola Göteborgs Stad
Förskola
"Håll Sverige rent" Barnen blir introducerade i vårt återvinningssamhälle.

Innehåll

 

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

Varje år återkommer traditionen kring att plocka skräp. Barnen visar också intresse för att plocka.

 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"?

Vi vill göra barnen medvetna om vad som händer med skräp som hamnar i naturen. Vad händer med masken

Prioriterat målområde: SE NEDAN. Öka barnens medvetenhet kring hållbar utveckling.

Förväntat resultat: Att barnen skall lära sig hur olika saker som slängs påverkar naturen, närmiljön och oss människor samt djur. Diskussioner med barnen.

Stöd i forskning och vetenskaplig grund: Vi utgår från "Håll Sverige rent" som visar forskningsfilmer t ex vad som händer med plast i vattnet. Gå in på hsr.se/skrapplockardagarna. 

Genomförande "HUR GÖR VI"?

Vi har startat upp med en sång om masken Sigge, som vi samtidigt ser på Youtube. Barnen kommer också att sjunga sången på sommarfesten. Föräldrarna har fått texten och det finns också möjlighet att öva sig hemma. Och Youtube.

Vi kommer att göra ett experiment - vad händer med kalsongerna (läste på mjölkpaketet -barnen vid måltiderna.), plastbiten och pappret?! Barnen - alla får säga sin mening vad de tror kommer hända. Tankekarta.

Vi kommer också den 10 maj plocka skräp och då se en introduktionsfilm.

Annars för övrigt; har vi sortering av skräp och barnen brukar vara med och slänga. Vi pratar också om hur vi använder material. T ex till nästa gång ta ett papper. Vi måste vara "rädda" om pappret.

 

Vilka aktiviteter/insatser ska vi göra, beskriv specifika handlingar som ska göras för att uppnå vårt utvecklingsområde

Hur låter vi barnen utforska, upptäcka, uppleva och lära: Plocka skräp i närområdet.Senare ska barnen sortera skräpet som de plockar.

Det här behöver vi, förskollärare och övriga i arbetslaget, särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande: Att barnen turas om att plocka upp skräp när de går i par. Vi diskuterar under tiden som vi plockar skräpet. Barnen har genom filmen fått veta vilket skräp de får plocka när vi promenerar.

Hur ska lärmiljön utformas inne och ute: Barnen skall tydligt veta hur de sorterar skräpet.

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

Frågor att ställa sig i reflektions och analysdelen i Unikum.

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse.

Följande stödfrågor ligger kvar obesvarade i planeringen och kopieras senare med till ytorna under planeringen för reflektion och analys. 

 • Har vi arbetat mot målen? Vilken måluppfyllelse ser vi? Hur vet vi det?
 • Effekter i form av barns utveckling och lärande
 • Är det några mål vi inte uppnått, vilka avvikelser finns det?
 • Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör? 
 • Vad har vårt arbete gett för konsekvenser i utbildningen? Vad gjorde att det blev så?
 • Vilka slutsatser drar vi?  Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?
 • På vilket sätt har utbildningens organisation och förutsättningar t ex miljö, material, pedagogik, kompetens mm påverkat resultatet?
 • Har vi fungerande rutiner och olika typer av uppföljning som involverar såväl personal som barn och vårdnadshavare, för att få tillräcklig information om utbildningens kvalitet?

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18