👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosor

Skapad 2022-05-09 09:36 i Förskolan Skogsudden Kungsör
Förskola
Så och plantera solrosor med yngre barn

Innehåll

Vad är målen med undervisningen/utbildningen: Koppling till handlingsplanen, trygghetsplanen samt Lpfö 18:

Att ge barnen en erfarenhet och förståelse för odling och alla steg som krävs för att något ska växa.

Planering av processen: Vad erbjuder vi barnen och varför? Vem gör vad? När? Vilka barn? Förberedelse? Material? Hur ska jag som pedagog agera?

Material: Återvunnet material som odlingskärl, tex toalettpappersrulle eller mjölkkartong, solrosfrön, jord, vattenkanna, vatten, sked

Vi genomför momenten på förmiddagen utomhus, barnen delas upp i två grupper. Barnen får plantera i gemensamma kärl för att skapa vi-känsla och möjlighet till samarbete. Vi ger instruktioner och utmanar funderingar och idéer och låter barnen göra själva. En pedagog dokumenterar och två pedagoger tar varsin grupp och sår. Vi samtalar kring vilket förhållningssätt vi ska ha och hur vi kan ställa öppna frågor, för att ge barnen mer inflytande och delaktighet i processen. Dukar fram allt material och börjar att ställa frågan "Vad tror ni att vi ska göra?". Inför begrepp som frö, vatten, vattenkanna, så, jord…

Resultat: Utifrån dokumentationer: Hur blev resultatet av aktiviteten/processen? Vilket intresse och lärande kan jag se hos barnen? Vilka skillnader i intresse finns mellan barnen? Hur agerade jag som pedagog?

Analys: Varför blev resultatet som det blev? Hur blev resultatet av aktiviteten/processen i förhållande till målet i handlingsplanen? Hur har jag som pedagog gett förutsättningar för lärande?

Fortsatt arbete: Vad behöver vi utveckla för att nå de prioriterade målen? Hur fördjupar vi oss?

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18