👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nallens planering Respekt VT 2022

Skapad 2022-05-10 07:21 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt. Under maj och juni fokuserar vi extra på respekt.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi strävar efter att barnen ska bli medvetna om att vi måste vara rädda om och värna om vår miljö och att vi ska behandla natur och djur med hänsyn och respekt.

Vi strävar även efter att alla barn ska bli respekterade för den de är och alla ska kunna komma till tals. 

 

Mål

Avdelningens egna mål gällande aktiviteten/aktiviteterna/temat

- Ge barnen förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

-  Stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

- Ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

- Ge barnen en förståelse för samband i naturen och naturens olika kretslopp samt hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

- Ge barnen en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

- Skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling

 

Metod

Vad och hur ska vi göra?

Vi kommer att diskutera vad som tillhör naturen och inte för att på så sätt få barnen att se att skräp inte tillhör naturen och vad man kan göra med skräpet istället. Hur fort ruttnar skräp jämfört med matrester? Göra olika experiment och låta barnen ställa hypoteser.

Vi kommer även att arbeta med hållbar utveckling. Genom att visa på hur mycket vatten som försvinner när de sätter på kranen och bara sedan går, jämfört om man spolar vatten över händerna, stänger av vattnet, tvålar in och sköljer av.

Låta de större hjälpa de mindre.

Prata och diskutera olikheter och likheter, genom att barnen får stå vid speglar och jämföra varandra och sedan rita sina egna självporträtt.

Diskutera om hur vi kan värna om insekter och djur i naturen genom att göra ett fjärilshotell.

När, var, vem?

Vi kommer att göra detta under samlingar och i mindre grupper. Både inomhus och utomhus och alla barn och pedagoger kommer att vara delaktiga. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer att dokumentera via Unikum och fotografier, barnens alster samt genom observationer och samtal med barnen.

Vem dokumenterar och när? 
Vi dokumenterar löpande under arbetets gång och alla pedagoger är med och gör det.

 

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-