👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler

Skapad 2022-05-11 09:12 i Engelbrektskolan Borås Grundskola
Lagar och regler.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få lära om vilka lagar och regler det finns i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler och hur du tror att samhället vi lever i skulle se ut om vi var utan dessa. Du kommer att få inblick i polisens arbete och ta ställning i moraliska dilemman.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

Varför vi har lagar och regler?

Några olika lagar

Vad som händer om vi bryter mot olika lagar

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också mot familjen och samhället.

Allemansrätten

Polisens arbete

Arbetssätt och undervisning

Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

Genomgångar och samtal i grupp.

Du kommer att få läsa  texter som handlar om lagar och regler och svara på frågor.

Du kommer att få se på filmer som handlar om ämnet.

Bedömning; vad och hur.

Du kommer att bli bedömd på följande sätt:

Du visar din kunskap genom att kunna förklara ord och begrepp, som man behöver kunna för att tala och skriva om ämnesområdet på ett utvecklat sätt.

Hur du för dina resonemang, muntligt och skriftligt.

Skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lagar och regler

Kan inte än
Klarar av
Behärskar
Kännedom om lagar och regler i samhället
Vad händer om du begår ett brott.
Kännedom om allemansrätten
Kännedom om polisens arbete.
Ta ställning och argumentera i situationer som rör lagar och regler