👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi

Skapad 2022-05-11 11:15 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
Livet är kemi! Allt levande är byggt av stora organiska molekyler. Du ska arbeta mycket laborativt.

Innehåll

Konkretisering

 • träna på att arbeta laborativt
 • arbeta med att dra slutats av resultat
 • få mer kunskap om kolhydrater, fetter och proteiner

 

Bedömning

Följande förmågor bedöms

 • genomföra laborationer och använda utrustning
 • jämföra resultat och dra slutsats
 • förbättringar och rimlighet
 • dokumentera

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9