👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral åk 6

Skapad 2022-05-11 14:45 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer fram till terminens slut att läsa arbetsområdet etik och moral som ingår i ämnet religion. Du kommer att få lära dig olika begrepp inom etiken och öva din förmåga att tänka och resonera ur olika etiska perspektiv. Du kommer själv att få ta ställning i olika moraliska frågor och öva på att analysera moraliska dilemman.

Innehåll

Centrala begrepp

Etik, moral, dubbelmoral, moraliskt dilemma/värdekonflikt, konsekvensetik, regeletik, pliktetik, empati, solidaritet, jämlikhet, rättvisa

Hur vi arbetar med området

Kapitler "Etik" i boken Utkik religion.

Programserie från UR ”Om det var du".

Diskussioner i smågrupper och helklass.

Enskilda uppgifter som till exempel handlar om att förklara och använda begreppen, öva din reflektionsförmåga och svara på frågor.

Hur visar du vad du har lärt dig?

Du deltar i samtal och diskussioner.

·       Du jobbar med uppgifter självständigt och i grupp.

      Du gör ett begreppstest torsdag 5 maj.

 

·       Du gör ett muntligt prov v. 20-21 i liten grupp. Uppgiften kommer vara att diskutera och analysera ett moraliskt dilemma ur olika etiska perspektiv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6

Matriser

Re
Etik och moral åk 6

Förmåga

E
C
A
Förmåga att föra resonemang.
Du kan föra enkla resonemang om moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Förmåga att använda begrepp.
Du använder några etiska begrepp på ett ganska säkert sätt.
Du använder flera etiska begrepp på ett säkert sätt.
Du använder många etiska begrepp på ett mycket säkert sätt.