👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Vinklar och Symmetri

Skapad 2022-05-11 17:45 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att avsluta terminen med att arbeta med vinklar och symmetri. Vi kommer att repetera om rät, spetsig och trubbig vinkel, lära oss att mäta och rita olika vinklar samt att kunna rita symmetriska bilder.

Innehåll

Innehåll 

Det är området kommer att handla om vinklar och symmetri. 
Vi kommer att repetera att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel är mindre än 90 ° samt att en trubbig vinkel är större än 90 °. Vi kommer att ta reda på hur många grader ett halvt och ett helt varv är, mäta och rita vinklar med gradskiva och räkna med vinkelsumman i en triangel. 
Området kommer avslutas med att vi titta på symmetriska bilder och träna på att rita symmetriaxlar och symmetriska bilder på egen hand. 

Arbetssätt 

Vi kommer att utgå från Matteborgen 5B kapitel 10. 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, arbeta i par/grupp samt eget arbete på olika nivåer.

Bedömning

Bedömning kommer ske i slutet av området i ett avslutande test/diagnos/miniprov.

Bedömning sker i matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri - Vinklar och Symmetri

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Matematiska begrepp - Vinkel
* Rät, Trubbig och Spetsig * Helt och Halvt varv
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska metoder
* Mäta och rita vinklar * Räkna med vinkelsumman i en triangel. och ett halvt varv
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Symmetri
Du kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder i huvudsak fungerande kunskaper
Du kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder på ett utvecklat sätt
Du kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder på ett väl utvecklat sätt.