👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokgenrer

Skapad 2022-05-12 09:38 i Ekängens skolor Linköping
Fritidshem
Via högläsning, skapande och fysisk aktivitet kommer eleverna under tre temaeftermiddagar att introduceras till bokgenrerna rysare/thriller, deckare och fantasy.

Innehåll

Fokusområde/arbetsområde: 

Tidsram: 

Arbetslag/avdelning: 

Syfte

Syftet är att ge eleverna kunskap om olika bokgenrer och hur dessa kan ta sig uttryck. Detta kommer ske genom högläsning, skapande och fysisk aktivitet i enlighet med aktuell genre, vilket syftar till att visa på hur en genre eller ett tema kan uttryckas på olika sätt och ge en balans mellan olika typer av aktiviteter. Aktiviteten syftar även till att ge eleverna en ökad läslust och läsförståelse. 

 

Lärandemål

- Känna till bokgenrerna thriller/rysare, deckare och fantasy.

- Utveckla sin läsförståelse. 

- Ökad läslust. 

- Utveckla finmotoriken genom att måla, limma, klippa mm. 

- Finna rörelseglädje genom olika fysiska aktiviteter.

- Finna balans mellan fysisk aktivitet, och vila. 

 

Arbetssätt

Under tre på varandra följande fredagar går aktiviteterna i enlighet med en specifik bokgenre. Eleverna får i grupper gå runt på de tre stationerna högläsning, skapande och fysisk aktivitet som alla följer genren. Ex på schema: 

 

 

 

Fysisk aktivitet (ansvarig vuxen)

Högläsning (ansvarig vuxen)

Spökpyssel (ansvarig vuxen)

13:05

Grupp 1 (medföljande vuxen)

Grupp 3 (medföljande vuxen)

Grupp 2 (medföljande vuxen)

13:30

Grupp 2 (medföljande vuxen)

Grupp 1 (medföljande vuxen)

Grupp 3

(medföljande vuxen)

14:00

Grupp 3 (medföljande vuxen)

Grupp 2 (medföljande vuxen)

Grupp 1 (medföljande vuxen)

 

Utvärdering och analys

 

På grund av elevernas bristande intresse för framförallt högläsningen blev det enbart en genrefredag. Aktiviteterna i gympasalen och spökpysslet gick dock bra och var uppskattade.

 

Uppgifter

 • Spökfredag (thriller/rysare)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Fritidshemmet lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Fritidshemmet lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Fritidshemmet lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Fritidshemmet lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Fritidshemmet lgr11  -