👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Vatten och luft

Skapad 2022-05-12 15:38 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Vatten och luft utifrån Koll på NO
Grundskola 4 Kemi
Vad är luft? Vad är vatten? Vad består vatten och luft av? Hur påverkar människan vattnet och luften? Det ska ni få lära er nu.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • Veta vad en vattenmolekyl består av
 • Kunna vattenmolekylens kemiska formel 
 • Känna till vattnets olika former (gas, flytande och fast)
 • Kunna beskriva vattnets/vattenmolekylens kretslopp (kondensering, avdunstning, nederbörd, avrinning) 
 • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • Veta vad luft är
 • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft

Arbetssätt

 • Läsa texter själv eller tillsammans
 • Öva på begrepp
 • Diskutera
 • Jobba i aktivitetsboken
 • Se filmklipp
 • Grupparbete (vattnets kretslopp) 
 • Rita vattenmolekylen 
 • Klippa, klistra och para ihop bilder om vattens olika former 

Bedömning

 • Hur aktiv du är under lektionerna 
 • Hur du arbetar i din aktivitetsbok
 • Hur du samarbetar i grupp
 • Resultatet på provet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Arbetsområde: Vatten och Luft

Du visar att att du..

Kunskapsnivå 1
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Kunskapsnivå 2
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Vet hur en vattenmolekyl är uppbyggd.
Kan förklara vilka vattnets tre former är.
Kan redogöra för vattnets/vattenmolekylens kretslopp i naturen.
Förstår vad som menas med att vatten är ett lösningsmedel
Kan exempel på hur människan kan påverka luft och vatten på ett dåligt sätt.
Vet att luft består av olika gaser.
nivå 1- uppgift
Använder begrepp t.ex. kondensering, avdunstning, etc.