👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grottans jämstäldhetsplanering Empati

Skapad 2022-05-12 16:07 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Utveckla barnens förmåga till empati, att förstå sin omgivning och andra människor och djur.

Att få barnen att hjälpa och lyssna på varandra. Att försöka förstå andras känslor. Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

Aktivitet:

Vid alla aktiviteter så jobbar vi med att barnen ska ta hänsyn och visa varandra respekt .

Man lämnar aldrig en kamrat ensam och ledsen.

Att vi som vuxna föregår med gott exempel.

Prata med barnen om hur olika känslor kan kännas.

Vi fortsätter att titta på Djuren på djuris och ska börja titta på Värsta bästa vänner.

 

När? Var? Hur? Varför?

Vid samlingar och vid dagliga samtal.

Att bygga fina relationer mellan varandra.

 

 

Resultat - hur blev det?

Barnen kan verbalt uttrycka innebörden, men har svårt att omvandla det i praktiken.

Vi har dagligen pratat om hur man är en bra kompis, hur man tar ansvar för sig själv, andra och för djur och natur.

Vi har inte tittat på ”Värsta bäst vänner” men har sett på ”Djuren på djuris.

Vi behöver fortsätta att fokusera på det här under hösten.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18