👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av hälsoveckan vt 2022

Skapad 2022-05-13 09:05 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Hälsovecka
Förskola
På Lica förskolor har vi Hälsoveckan som är återkommande varje VT. Då fokuserar vi på att prata om hälsa och ha olika fysiska aktiviteter.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Hela gruppen är  verkligen roade av rörelse. Vi har återkommande mini-röris under året, då vi rör oss till musik. Vilket är uppskattat av alla barn.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte -Att genomföra fysiska aktiviteter och prata om vad vi mår bra av, som att röra på sig och att äta. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Att medvetandegöra för barnen hur vi påverkar våra kroppar med rörelse, mat och sömn.

Mål - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som: 

Positivt anammar utmaningar i grovmotoriska aktiviteter.

Reflekterar kring aktiviteterna.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod- Att under hälsoveckan vara med om olika fysiska aktiviteter och prata om vad som är bra för kroppen. Vi ska öva på balans och koordination på hinderbanan. Vi ska prova att Yoga och prata om att kroppen mår bra av lugn och ro. Stimulans till intresse för hälsa och välbefinnande. Gå/springlopp på snitslad bana. Stimulans till fysisk aktivitet och rörelseglädje. Avsluta hälsoveckan med medaljer.

Förutsättningar -  Planerade aktiviteter på tre fm. Dela in barnen i mindre grupper på varje aktivitet. Alla pedagoger insatta i hur vi lägger upp veckan.

Dokumentation - Unikum

Förberedelser,  Vi ska använda oss av smartboarden till Yogan. Befintlig hinderbana på förskolan. Laminera medaljer och plastband till gå/springlopp 

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18