👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, 9B - Livscykelanalys

Skapad 2022-05-15 14:46 i Bohusskolan Ale
I detta arbetsområde ska vi prata om livscykelanalyser. Vi kommer att använda metoden för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Du kommer även få lära dig om avfallstrappan samt de globala målen.
Grundskola 9 Kemi
I detta arbetsområde ska vi prata om livscykelanalyser. Vi kommer att använda metoden för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Du kommer även få lära dig om avfallstrappan samt de globala målen.

Innehåll

Planering:

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag, Halvklass

20

Globala målen och avfallstrappa

Frågor

Cirkulär ekonomi

Frågor

Livscykelanalys

Frågor

21

Arbete med frågor från de tre lektionerna

Presentation och genomgång av bedömningsuppgift

Arbete med bedömningsuppgift

Studiedag

22

Arbete med bedömningsuppgift

 

 

 

Begreppslista, instuderingsfrågor och övningar:

Begreppslista - livscykelanalys

 

Filmklipp:

Matens hållbarhet (ILT)

Olika material (ILT)

Bränslen och miljö (ILT)

Nanoteknik (ILT)

Vattnets kretslopp (ILT)

Kolets kretslopp (ILT)

Hur tillverkar man glas? (ILT)

Metallers egenskaper (ILT)

Plast (ILT)

Papper (ILT)

Fossila bränslen (ILT)

Uppgifter

  • Frågor, Avfallstrappan

  • Frågor, Cirkulär ekonomi

  • Frågor, Livscykelanalys

  • Bedömningsuppgift - livscykler VT22

Matriser

Ke
Kemi, "cirkulär ekonomi"

Når ännu ej målen
E
C
A
Använda information & anpassa framställning
Du har ännu inte visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett fungerande sätt i diskussioner, texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **i huvudsak** fungerande sätt i diskussioner, **enkla** texter och andra framställningar med **viss** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **relativt väl** fungerande sätt i diskussioner, **utvecklade** texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **väl** fungerande sätt i diskussioner, **välutvecklade** texter och andra framställningar med **god** anpassning till syfte och målgrupp.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har ännu ej visat tillräckliga kunskaper om det aktuella kemiska sammanhanget.
Du har visat **grundläggande** kunskaper om det aktuella kemiska arbetsområdet och visat det genom att **ge exempel på och beskriva** det med **viss** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **goda** kunskaper om det aktuella kemiska arbetsområdet och visat det genom att **förklara och visa på samband inom** det med **relativt god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **mycket goda** kunskaper om det aktuella kemiska arbetsområdet och visat det genom att **förklara, visa på samband inom och något generellt drag** i området med **god** användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Du har ännu ej fört några resonemang om kemiska processer och då visat på kemiska samband i naturen.
Du har visat att du kan föra **enkla till viss del** underbyggda resonemang om kemiska processer i organismer, mark, luft och vatten och på **enkelt identifierbara** kemiska samband i naturen.
Du har visat att du kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om kemiska processer i organismer, mark, luft och vatten och på **förhållandevis komplexa** kemiska samband i naturen.
Du har visat att du kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om kemiska processer i organismer, mark, luft och vatten och på **komplexa** kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Du har ännu ej visat att du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället, beskriva kemiska samband, energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du har undersökt några kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och samhället och då beskrivit **enkelt identifierbara** kemiska samband och **gett exempel på** energiomvandlingar och kretslopp.
Du har undersökt några kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och samhället och då beskrivit **förhållandevis komplexa** kemiska samband och **visar på samband mellan** energiomvandlingar och kretslopp.
Du har undersökt några kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och samhället och då beskrivit **komplexa** kemiska samband och **förklarar och generaliserar kring** energiomvandlingar och kretslopp.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Du har ännu ej fört resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och vilka åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och **visat på** några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och **visar på fördelar och begränsningar hos** några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och **visar på olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos** några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.