👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarlovsplanering -22

Skapad 2022-05-16 10:52 i Bredaredskolans fritidshem Borås Grundskola
Fritidshem

Innehåll

Vecka 24 - Rörelsetema

Aktiviteter exempelvis i idrottshallen - hinderbana mm

Tage-lekar ute (ex på båt)

Brännboll vid grusplan

Just dance 

 

Vecka 25 - Vattentema 

Olika vattenutmaningar: 

Måndag: Vattenbowling & transportera vatten (PET-flaska, hinkar, svampar/disktrasa)

Tisdag: Vattenspridare & Såpbubblor (Emelie såpbubblor)

Onsdag: Baka med 3:or inför midsommar (Emelie & Anneli) Hinderbana/stationer i idrottshall (Gustaf & Carro)

Torsdag: Midsommarfirande

 

Vecka 26 - Utflyktstema

Måndag: Skolskog - Gemensamma aktiviteter. Grilla korv.

Onsdag: Varbergs fästning - Åka buss. Heldag. 

Fredag: Kullen - Gemensamma lekar  

 

Vecka 27 - Skapande- och rekreationstema

Måndag: Lekplats

Tisdag: 

Onsdag: 

Torsdag:

Fredag: Bio med snacks

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Fritidshem
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Fritidshem
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.
  Fritidshem
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  Fritidshem
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Fritidshem
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Fritidshem
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Fritidshem
 • uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och
  Fritidshem
 • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
  Fritidshem
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Fritidshem
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Fritidshem
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Fritidshem
 • stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,
  Fritidshem
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Fritidshem
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Fritidshem
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Fritidshem
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Fritidshem
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Fritidshem
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Fritidshem  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Fritidshem  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Fritidshem  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Fritidshem  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Fritidshem  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Fritidshem  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Fritidshem  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Fritidshem  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Fritidshem  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Fritidshem  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Fritidshem  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Fritidshem  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Fritidshem  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Fritidshem  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Fritidshem  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Fritidshem  -