👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjölyckans förskola SKA O,U&L: Språk och kommunikation 22/23

Skapad 2022-05-16 14:03 i Sjölyckans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt intresse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. Utveckla det svenska språket samt sitt modersmål om barnet har ett annat modersmål än svenska.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 20/21 och aktuellt nuläge

Vi ska arbeta med detta för att lägga en grund för barnens framtida lärande inom språk och kommunikation. Barnen ett stort ordförråd och en så stor ordförståelse som möjligt, allt för att ge dem förutsättningar till deras kommunikation med andra. Barnen möjlighet att använda alla sina kommunikationsmedel som tex: modersmål, TAKK m.m

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

 

Pedagogerna gör medvetna val vid bokläsning och tänker på hur vi benämner saker i samtal. Vi skapar en miljö där det finns olika alternativ till kommunikation som tex: bildstöd eller TAKK. Vi vill ha en miljö där det finns språkstimulerande material som böcker, lärplattor och annat material utifrån barnens intresse. Ta hjälp av vårdnadshavare för att visa att språk och bokstäver kan se olika ut.

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?