👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björkens Projektberättelse 4B 2021- 2022

Skapad 2022-05-16 17:08 i Test Gubbängen förskola Stockholm Farsta
Förskola
Under året har de tre olika dimensionerna av Hållbar förskola legat som grund för Björkens olika projekt och aktiviteter.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

 

Projektberättelse:

Under året har vi haft de olika delarna av Hållbar förskola (social, ekonomisk och ekologisk) som grund, en röd tråd, för vårt arbete med barngruppen.

De olika delarna går hela tiden in i varandra, som till exempel på skräpplockardagen när vi plockade skräp i skogen tillsammans så var det en gemensam, gruppstärkande aktivitet, vi samarbetade för en god sak (social hållbarhet), samtidigt som vi värnade om natur och djur (ekologisk hållbarhet) och tog hand om och sorterade skräpet (ekonomisk hållbarhet). De olika läroplansmålen finns  också med som en grund i våra projekt och aktiviteter. 

Varje dag är barnen med om flera olika lärsituationer i våra planerade aktiviteter, samlingar mm. Men också de stunder, situationer, där barnen själva och tillsammans genom sin lek och sitt utforskande införlivar ny kunskap, drar slutsatser och får nya erfarenheter, är viktiga. Det är i relation till andra som vi utvecklas och blir till. Genom att vi pedagoger lyfter och uppmuntrar till samarbete och att lära av varandra skapas trygghet och gemenskap.

Våra stora projekt/teman under året har varit: Energiagenterna, Konstprojektet, Barnkonventionen, Förmultningsprojekt och Odling. 

Rörelse och hälsa har också funnits med som en viktig del. Vi har varje vecka haft någon slags rörelseaktivitet, bland annat miniröris, rörelseglädje  och också gjort yoga tillsammans. Ute har vi uppmuntrat till rörelse på olika sätt genom lekar, hinderbanor, bandy och fotboll. 

Förmultningsprojektet: under våra skogsutflykter har vi uppmärksammat ekologisk hållbarhet genom att vi pratat om hur vi kan värna om natur och djur genom att inte skräpa ner i naturen, inte bryta av grenar mm. Vi har tydliggjort förmultningsprocessen för barnen genom att lägga ner olika slags material under en trädstam och sedan gått tillbaka under året och undersökt vad som hänt med materialet. Ett barn uttryckte att hen lärt sig att glas inte ruttnar medans äppelskruttar kan bli till nya äppelträd. Ett annat barn sa: "det är konstigt att det kan förmultna och komma bort, jag visste inte att det kunde hända". Många av barnen uttrycker ilska och upprördhet över hur vi människor slänger saker i naturen som inte förmultnar och som är farliga för djur. När vi röstade om vart pengarna från förskole-loppisen skulle gå sa flera barn att de tyckte pengarna skulle skänkas till Håll Sverige Rent, "för då hjälper man ju hela planeten, både natur och djur".

Konstprojektet: under projektet fick de äldsta barnen kunskap om fladdermöss och hur viktiga de är för ekosystemet. Det egna skapandet av en fladdermus i ett bo utmynnade i en stor utställning med ca femhundra olika bon skapade av alla femåringar i Farsta stadsdel. Våra fem och fyra-åringar besökte utställningen tillsammans, de äldre barnen för att se sina alster uppsatta med alla de andras och de yngre barnen som en introduktion och upplevelse inför nästa höst då det är de som ska vara med på konstprojektet.

Barnkonventionen: i början av terminen när vi arbetade för att få gemensamhet och trygghet i gruppen pratade vi  mycket om hur vi är mot varandra, hur vi är bra kompisar. Vi har läst och pratat om de olika artiklarna i barnkonventionen under hösten. Vi uppmärksammade och firade barnkonventionens dag tillsammans på förskolan. På läsvilan har vi ofta läst kompisböckerna byggda på barnkonventionen och böcker där funktionsvariation och olika familjekonstellationer finns med. Barnen har fått prova på att gå utan att se och att måla med munnen. Att öva på att respektera varandra är ständigt pågående och aktuellt i vardagen på förskolan. Social hållbarhet kan betyda att man känner sig trygg i gruppen och vet att man får vara som man är. I samband med loppisen på förskolan hade vi en demokratisk omröstning om  vad pengarna från loppisen skulle skänkas till. Några av barnen jämförde röstningen med melodifestivalen "det är inte säkert att det man röstar på kommer att vinna".

Energiagenterna: under arbetet med energiagenterna har barnen fått kunskap om var och hur el, värme och rent vatten produceras. Att de tagit intryck av det vi lärt oss har vårdnadshavare kunnat berätta om då barnen påmint dom att stänga av vattnet och släcka lampor. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ett barn berättade att hen först trott att energiagenterna handlade om energin i kroppen. Men hen visste nu att det var för att vi inte ska slösa på jordens resurser. Många barn tyckte vattenreningsexperimentet vi gjorde var roligt. "Lite konstigt att vattnet rinner i sand, då blir det ju smutsigt. Men så blev det rent istället!" Flera barn berättade att de lärt sig om vattenreningsverk och att spara på vatten.

Odling: under våren har barnen sått och drivit upp plantor som sedan har planterats ut. De har också sått "popcorn" som vuxit upp till vackra gräs som de fått tagit med sig hem. Barnen har tagit del av växternas cykel från frö till planta och blivit medvetna om att fröet behöver både sol och vatten för att utvecklas. Många barn uttrycker glädje och förundras över fröernas kraft att växa upp. "Spännande med odling", "Roligt med odling, för växter kan man äta". På läsvilan har vi tittat på film från UR om bin och humlor och hur viktiga de är för att vi ska få mat. I samband med att vi planterade ut växterna så fick våra äldsta barn skriva skyltar till planteringarna.

Att skriva bokstäver/ord är något som många barn uttryckt att de lärt sig under året. På frågan hur de lärt sig svarade ett barn "så klart tränat, hur ska man annars lära sig". Och barnen har verkligen tränat när de suttit och ritat och skrivit tillsammans under dagarna. De har lärt sig av varandra och genom att skriva av ord och fråga oss pedagoger hur man stavar. Flera av de yngre barnen har sagt att skriva och läsa är något som de vill lära sig. 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18