Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skapande av olika texttyper

Skapad 2012-06-15 13:04 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Svenska
...

Innehåll

Arbetsområde:

Skapa olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Ur det centrala innehållet i svenska:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Bedömning:

Du ska:

- visa att du förstår budskapet i de olika texttyperna.

- visa din förmåga att skapa olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.

- i dina texter visa att du kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: