👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

On a commencé

Skapad 2022-05-17 08:43 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi kommer att träna på att berätta om oss själva och vår familj, samt kunna klockan och kläder samt siffror och grund verb.

Innehåll

Eleven bör vid kursens slut kunna berätta om sig själv, sin familj och sin närmiljö. 

Eleven kommer att träna på:

Presentera sig och sin familj

Säga vad man tycker om/inte tycker om 

Ställa frågor 

Klockan

Beskriva vägen

Några un-ord och une-ord (maskulinum och femininum)

Bestämd artikel: le, la, les

-er verb och verbet avoir

Arbetssätt

Siffror

Månader 

Adjektivets böjning och placering

Ta del av lärargenomgångar.

Arbeta med elevmaterial Un été très cool textbok samt övningsbok.

Lyssna på och läsa texter av olika slag.

Lyssna på ljudinspelningar.

Utföra talövningar genom konversation/rollspel/lekar.

Skriva enklare meningar/texter om relevant ämne.

Delta i lekar.

Bedömning

 

Förmågorna tala, skriva, höra, läsa kommer att bedömas vid bedömningstillfällen samt kontinuerligt under lektionstid.

Matriser

M2
Årskur 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Du behöver fortfarande träna för att förstå innehållet i enkla texter. Du behöver fortfarande träna för att förstå budskap och instruktioner i enkla texter.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du kan följa ​budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt samt kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna. Du kan följa budskap och instruktioner på ett bra sätt samt kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna. Du kan följa budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt samt kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt.
TALA
Du behöver fortfarande träna på att använda ord, fraser och meningar när du pratar med andra. Du behöver fortfarande träna på att uttrycka dig förståeligt när du gör olika muntliga redovisningar. Du gör inga förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och varierade.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra med ord, fraser och meningar. Du anpassar dig också på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
LYSSNA
Du behöver fortfarande träna för att förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt. Du behöver fortfarande träna för att kunna följa budskap och instruktioner. Du beskriver eller kommenterar inte innehållet i talat språk.
-Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du kan följa budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt samt kan beskriva och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Du kan följa budskap och instruktioner på ett bra sätt samt kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt.
Du kan förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du kan följa budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt samt beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt.
SKRIVA
Du behöver fortfarande träna på att använda olika fraser och meningar när du skriver olika texter. Du gör inga förbättringar av dina texter för att göra de tydligare och mer varierade. Du måste fortfarande träna på att använda ord, fraser och meningar när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter med fraser och meningar. Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra med ord, fraser och meningar. Du kan göra några enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter med fraser och meningar. Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter med fraser och meningar. Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter med ord, fraser och meningar.