👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap. 9 Planering av insatser

Skapad 2022-05-17 10:30 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
Vid planering av insatser för personer med funktionsnedsättningar måste olika kunskaper och erfarenheter användas. Det är viktigt att flera yrkeskategorier samarbeta och samverkar för att bästa resultat ska kunna uppnås.

Innehåll

 v.20  - genomgång kap. "Planering av insatser"

          - 

v.21 - eget arbete "Patientfall"

      - kurssamtal

 

  

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Sinnesstimulering för att främja kommunikation och samspel.
    Funktion  0-0

Matriser

Funktion
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

E
C
A
Att beskriva
Eleven beskriver även översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver även utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Att redogöra
Eleven redogör för funktionshinderområdets historiska utveckling och redogör för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt redogör på ett översiktligt sätt för intentionerna bakom lagstiftningen. Eleven redogör översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska hjälpmedel, välfärdsteknologi och arbetssätt. Eleven redogör översiktligt för faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas.
Eleven redogör för funktionshinderområdets historiska utveckling och redogör för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt redogör på ett utförligt sätt för intentionerna bakom lagstiftningen. Eleven redogör utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska hjälpmedel, välfärdsteknologi och arbetssätt. Eleven redogör utförligt för faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas.
Eleven redogör för funktionshinderområdets historiska utveckling och redogör för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt redogör på ett utförligt och nyanserat sätt för intentionerna bakom lagstiftningen. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska hjälpmedel, välfärdsteknologi och arbetssätt. Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas.
Att planera, organisera och utföra
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter i samråd med handledare
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare.
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare
Att diskutera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar